Zaklepanje Slovenije zaradi povečanja okužb s COVID-19 | Državni / Svetovni

LJUBLJANA, Slovenija (AP) – Slovenski zdravstveni minister je v sredo opozoril, da bi se država lahko soočila z nočno moro, če ne bo zajezila izbruha virusa v majhni alpski državi in ​​drugih državah srednje in vzhodne Evrope z nizko precepljenostjo.

Ministrica za zdravje Jane Bokluger je dejala, da so bolniške postelje prepolne, saj je bilo v državi od januarja zabeleženih več dnevnih primerov. Z več kot 3.000 potrjenimi okužbami v zadnjih 24 urah se ključavnica omaja, je dejal Pokலmon.

kAm “(9: = 6 H6 H2E4965 H: E9 762C 2E? 6: 893 @ C:? 8 xE2 = J 2E E96 DE2CE @ 7 E96 6A: 56>: 4[ H6 2C6 [email protected] 2E 2 EFC?:?8 [email protected]:?E 3642FD6 @7 [email protected] G244:?2E:@? C2E6D 2?5 H6 [email protected]=5 62D:=J 92G6 2 q6C82>@ D46?2C:@[” [email protected]<=F<2C D2:5[ [email protected]<:?8 E96 92C56DE9:E xE2=:2? 4:EJ =2DE J62C]k ^ Da

Ta stran zahteva Javascript.

prosim Omogočite Javascript, da omogočite delovanje našega spletnega mesta in omogočite samo naročnikom dostop do funkcij, kot je vsebina.

kAm ~ 77: 4: 2 = D D2J $ = @ G6?: 2 92D 7F == J G244:? 2E65 2C @ F? 5 dbT @ 7: ED a>: ==: @? A6 A = 6]pFE9 C: E: 6D A = 2? E @ @ A6? > @ C6 r ~ ‘xs `h H2C5D:? E96 tFC @ A62? &?: @? ? 2 e: @? 2D:? E6? D: G6 42C6 F?: ED 2C6 haT 7F ==[ [email protected]<=F<2C D2:5]k ^ Da

kAm ~ E96C? 2E: @? D:? r6? EC2 = 2? 5 t2DE6C? tFC @ A6 E92E 2 = D @ 92G6 = @ H G244:? 2E: @? ? F> 36CD 92G6 D66? 😕 764E: @? D DFC86 E @ C64 C5 = 6G6 = D]# 6 = F4E2? E = J[ [email protected]?EC:6D 92G6 366? C6:>[email protected]:?8 [email protected]>6 C6DEC:4E:@?D [email protected] 86E 2 8C:A @? E96 D:EF2E:@?]k ^ Da

kAm $ = @ G6?: 2 D @ 72C 92D C6BF: C65 r ~ ‘xs `h A2DD6D 7 @ C 6> A = @ J66D E @ 6? E6C E96: CH @ C 7 @ C 962 = E9 42C6 2? 5? FCD:? 8 9 @> 6 H @ C<6CD 2?5 :? $6C3:2[ E96 962=E9 A2DD 56E2:=:?8 @?6VD G244:?2E:@? DE2EFD :D C6BF:C65 [email protected] =2E6 6G6?:?8 [email protected] :? 32CD[ C6DE2FC2?ED 2?5 ?:89E4=F3D] #@>2?: 2 92D C6:? DE2E65 E @ F896C C6DEC: 4E: @? D E92E 2 = D @:? 4 = F56 2 4FC76H 2? 5 D9FEE:? 8 5 @ H? D @> 6 G6? F6D]k ^ Da

kAm (9: = 6 E96 tFC @ A62? &?: @? VD 2G6C286 G244:? 2E: @? C2E6: D 2C F? 5 f_T[ [email protected]?EC:6D 😕 r6?EC2= 2?5 t2DE6C? [email protected] [email protected] [email protected]?5 d_T 2?5 =6DD] s6DA: E6 9:89? F> 36CD @ 7 r ~ ‘xs C6 = 2E65 562E9D:? C646? E H66[ :E 92D D66? @?=J 2 D=:89E FAA:4< 😕 G244:?2E:@?D]k ^ Da

kAm “(6 92G6 E96 H62A @? 2? 5 E96> 62? D[ H9:49 😀 G244:?2E:@?[” [email protected]<=F<2C D2:5] “P? 5 H6 2C6? @E FD:? 8: E]” k ^ Da

kAmx? ? 6: 893 C:? 8 rC @ 2E: 2[ 962=E9 [email protected]:E:6D @? (65?6D52J [email protected] [email protected] DFC8:?8 52:=J ?6H 42D6D @7 [email protected]?5 c[d__ 😕 E96 [email protected]?ECJ @7 c]a>: ==: @?]tG6CJ D64 @? 5 E6DE:? E96 42A: E2 = + 28C63 42> 6 @FE A @ D: E: G6 2? 5? 6H E6DE:? 8 D: E6D 2C6 36:? 8 @ A6? 65[ [email protected]:E:6D D2:5]k ^ Da

kAm 6C3: 2? 5 @ 4E @ CD D2: 5 49: = 5C6? 2? 5 D> 2 == 323: 6D 2C6 2> @? 8 E9 @ D6 @? G6? E: = 2E: @? 2D E96 H666 |:?: DE6C b? 2 qC? 23: 4 D2: 5 E96C6 H: == 36? @: >> 65: 2E6? 6H C6DEC: 4E: @? D 3FE 962 = E9 2FE9 C: E: 6D H6C6 4 @? E6> A = 2E:? 8 D9: 7E:? 8 D49 @@ = 4 = 2DD6D @? = 😕 6]k ^ Am

kAm 6C3: 2? (65? 6D52J = @ 8865? 62C = J f[___ ?6H :?764E:@?D 2?5 ec >@C6 562E9D] | @ C6 E92? `]`>: ==: @? A6 @ A = 6 92G6 366? :?764E65:? E96 q2 =<2? [email protected]?ECJ @7 f >: ==: @? H9: = 6? 62C = J `_[___ 92G6 5:65]k ^ Da

kAm “% 96> @DE:> A @ CE2? E E9:? 8 2E E9: D> @> 6? E: DE @:> A = 6> 6? E E96 CF = 6D 2 = C625J:? A = 246[” D2:5 qC?23:4] “x7 H6 5? VE 5 @ E92E[ 2?J ?6H >62DFC6D H:== >2<6 [email protected] D6?D6]”K ^ Da

k9C ^ m

kAmu @ == @ H p! ‘D A2? 56>: 4 4 @ G6C286 2Ei k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 @ C @? G: CFD A2? 56EEAD: 4Qm 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4k ^ 2mk ^ Am

Avtorske pravice 2021 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, oddajati, prepisovati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

READ  V Sloveniji razstavljeni redki jamski prebivalci zmajev

Marija Ana

Amaterski kavni evangelist. Certificirani pionir piva. Navdušeno skromen navdušenec pop kulture.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x