Vlada sprejme državni načrt za oživitev in recesijo

Vlada je na današnji seji sprejela Državni načrt za oživitev in recesijo (RRP), ki bo osnova za pridobitev sredstev, ki so na voljo v okviru Sklada za oživitev in recesijo (RRF). Ta sveženj EU za oživitev in recesijo je največji finančni mehanizem v okviru naslednje generacije EU, na podlagi katerega je tudi Slovenija upravičena do financiranja v okviru pobude Reaction-EU, financiranja poštenih sprememb in razvoja podeželja.

Njen RRP Slovenija je opredelil razvojna področja in z njimi povezane reforme ter naložbe, ki bodo pomagale omiliti negativne gospodarske in socialne učinke epidemije COVID-19 in državo pripravile na izzive zelene in digitalne preobrazbe.

Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključuje medsebojno povezane reforme in naložbe. Za vsako raven so opredeljeni ustrezni mejniki in cilji, ki bodo omogočili sledenje izvajanju. Glede na prizadevanja za zelene spremembe nobena dejavnost ne sme povzročiti večje ali večje škode okolju.

Področja in sestavni deli razvoja RRP v Sloveniji:

1. Zeleni tranzit

 • Obnovljiva energija in energetska učinkovitost v gospodarstvu
 • Redna obnova stavb
 • Čisto in varno okolje
 • Stabilno gibanje
 • Krožno gospodarstvo – zmogljivost virov

2. Digitalna sprememba

 • Digitalna preobrazba gospodarstva
 • Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave

3. Pametna, trajnostna in vključujoča rast

 • RTI – Raziskave, razvoj in inovacije
 • Povečanje produktivnosti, vlagateljem prijazno poslovno okolje
 • Trg dela – Ukrepi za zmanjšanje vpliva negativnih strukturnih trendov
 • Trajnostni razvoj turizma, vključno s kulturno dediščino
 • Razvoj spretnosti, zlasti v digitalnih in novih podjetjih, ter zeleni prehodi so bistvenega pomena
 • Učinkovite javne institucije

4. Zdravstvo in socialna varnost

 • Zdravje
 • Socialna varnost in dolgotrajna oskrba
 • Domovi skupnosti

Slovenski RRP namerava porabiti 1,8 milijona nepovratnih sredstev in dobrih 66 666 milijonov posojil. Znesek posojil se lahko poveča, če je to potrebno in če so za to izpolnjeni pogoji. Slovenija se na podlagi odličnih bonitetnih ocen zadolžuje po negativni obrestni meri. Rok za države članice je avgust 2023.

READ  Zunanji ministri EU opisujejo pogoje za odnose s talibani

Uredba EU o vzpostavitvi sanacijskega in regresnega sistema določa, da mora vsaka država članica pri dodeljevanju podpreti vsaj 37% zelenih ciljev in vsaj 20% digitalnih ciljev. Za doseganje zelenih ciljev slovenski RRP namenja 43,45%, za doseganje digitalnih ciljev pa 20,05%.

RRP Slovenije opredeljuje dejavnosti in načrte, ki jih je mogoče zaključiti do leta 2026; Takrat se program konča. Glede na to, da so razpoložljiva sredstva redka, se bodo naložbe, dejavnosti in projekti, ki jih ni mogoče vključiti v PRP, financirali na podlagi drugih sredstev, finančnih načrtov in državnega proračuna.

Dokler Svet Evropske unije uradno ne odobri RRP, je vlada pooblastila vladni urad za razvoj in politiko EU, da načrt še naprej razvija v skladu z okvirom Evropske komisije v okviru integracijskega procesa. Predlog Evropske komisije in dokončanje dokumenta tako na upravnem kot na tehničnem področju.

Vlada se je odločila, da bo nacionalni koordinator za izvajanje RRP nov organ v okviru ministrstva za finance, ki bo formalno ustanovljen 1. junija 2021 in bo začel delovati do 1. avgusta 2021.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x