Veljati začne nova slovenska gradbena pravila

Novi gradbeni zakon (Uradni list RS št. 199/21, zdaj: GZ-1) Potrdil Državni zbor 17. decembra 2021, veljati začne 1. junija 2022. Novi Zakon o urejanju prostora je bil sprejet decembra 2021. Posledično je bil za začetek veljavnosti obeh ukrepov določen šestmesečni rok. Tako dolgo obdobje se je zdelo potrebno, da so spremembe pripravljene za uporabo v praksi in da pristojni organi sprejmejo vse pomembnejše podzakonske akte. Zdaj smo pripravljeni novi zakon izvajati v praksi in če bodo administrativne ovire dejansko premagane, se bo praksa pokazala z realno uporabo novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora.

Novi gradbeni zakon je bil sprejet za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir in za odpravo težav, ugotovljenih v praksi. Dodatno so bile potrebne spremembe za odpravo ugotovljenega ustavnega nasprotja med študijsko tožbo oziroma prepovedjo odvzema rabe stavbe in pravico posameznika do spoštovanja doma.

Spodaj je kratek pregled večjih sprememb, ki jih je prinesel GZ-1.

Spremembe v upravnem postopku

 1. Digitalizacija – Vzpostavitev sistema eBuilding (eGraditev) do 1. januarja 2024. Razen nekaj izjem so vsa sporočila in odnosi s pristojnimi organi elektronski. Poleg tega se lahko zaslišanja zdaj izvajajo prek videokonference.
 2. Po fazi digitalizacije se plačilo komunalnega prispevka odloži na prijavo začetne faze gradnje in ne bo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
 3. Možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v 30 dneh po skrajšanem potrditvenem postopku po Zakonu o postopku v javni upravi, če so izpolnjeni vsi pogoji. Izdaja gradbenega dovoljenja v 30 dneh je omogočena zaradi dejstva, da upravna enota ne preverja bistvene skladnosti s prostorskim načrtom, kar naj bi zdaj opravila občina.
 4. Investitorji imajo možnost, da na lastno odgovornost in v primeru, da je objekt okolju prijazen, začnejo graditi pred dokončno pridobitvijo gradbenega dovoljenja (vendar ne pred dokončno pridobitvijo dovoljenja).
 5. Možnost poenostavljenega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše.
READ  Slovenskega populističnega premierja čaka tesna volilna tekma proti stranki Ekologija

Spremembe, povezane z gradnjo

 1. Uvedba klasifikacije »manjše rekonstrukcije«, ki premosti vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo ter odpravi potrebo po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
 2. Ureditev in možnost postavitve začasnih objektov za sezonske, zasilne, skladiščne ali gradbene namene.
 3. Spremembe (tj. investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca) pravic, dolžnosti in odgovornosti udeležencev pri gradnji objekta.
 4. Uvedba funkcije Vodja gradnje v novo definirano storitev upravljanja gradbenih del.

Inšpekcijski postopki in kazniva dejanja

 1. Možnost ponovne uporabe rabljenega blaga in materialov pod določenimi pogoji po načelih fiksnega in krožnega gospodarstva.
 2. Možnost odložitve inšpekcijske akcije odstranitve ali prepovedi uporabe objekta zaradi zaščite pravice posameznika do spoštovanja doma in ureditev postopka.
 3. Preglede nenaročenih objektov lahko izvajajo občinske inšpekcije (takšen pregled je možen le za enostavne objekte).
 4. Kazni za manjše prekrške vlagateljev niso določene le glede na velikost vlagatelja, temveč tudi glede na klasifikacijo zahtevnosti.
 5. Uvod v prekrške za vodjo projektiranja in pooblaščenega specialista.

Gradbena in obratovalna dovoljenja

 1. Obnova objekta je možna le na podlagi prijave začetka gradnje v primerih, ko je treba objekt zaradi naravne ali druge nesreče čim prej popraviti.
 2. Obvezno gradbeno dovoljenje v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo ali dotikajo enega metra od najbližjega objekta.
 3. Obvezen pregled izvedbene dokumentacije, če načrt ni izdelan po priporočeni metodi (izven tehničnih smernic).
 4. Dodatna pravila glede integriranega gradbenega dovoljenja.
 5. Obvezna pridobitev vseh potrebnih povratnih informacij od pristojnih organov pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje. Sistemi upravljanja morajo strogo upoštevati stališča pristojnih organizacij in organizacij, ki v praksi nastopajo kot komentatorji. To velja tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi procesi, kjer povratno informacijo daje občina.
 6. Začetek postopka za izdajo gradbenega dovoljenja je dovoljen brez predhodnega dokazila o pravici do gradnje infrastrukture.
READ  Avstrija pravi, da Evropa ne more rešiti problema Afganistana - EURACTIV.com

Možnosti za legalizacijo

 1. Uvod v pravno definicijo v pravu.
 2. Spremenjen pravilnik o legalizaciji, da se omogoči legalizacija tudi delov stavbe; Hkrati je jasno zapisano, da je treba za obravnavo odločitve o legalizaciji nelegalni objekt dokončati.
 3. Poenostavljen postopek za pridobitev dolgoročnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred 1. januarjem 2005.
 4. Za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene in vpisane na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. 6. 2018, je vzpostavljena zakonska domneva obratovanja.

Spremembe novega gradbenega zakona so dolgo pričakovane in dobrodošle. Vendar je treba vprašanja, ugotovljena v aplikaciji, poudariti in jih ustrezno izboljšati.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x