V okviru preventivnih ukrepov so evropske države izpustile več kot 122.000 zapornikov. Po deležu izpuščenih zapornikov je na prvem mestu Turčija in izpustila 35% zapornikov, sledita ji Ciper in Slovenija s 16%. Portugalska je na četrtem mestu s 15% zapornikov.

Turčija vodi tudi po absolutnem številu izpuščenih zapornikov, saj je zapor zapustilo 102.944 ljudi. Sledi Italija s 5.739 zaporniki in Španija s 4.356, Slovenija je izpustila 230 zapornikov. Francija je izpustila 10.188 zapornikov, vendar to vključuje vse zapornike, ne le tiste, ki so iz previdnosti izpuščeni. Po raziskavah naj bi v Sloveniji 15. aprila v zaporniku potrdili koronavirusno okužbo, vendar pri nobenem od zaposlenih. Do danes je bilo v raziskavo vključenih le osem držav in informacije so bile na voljo, v zaporih ni bilo potrjenih primerov.

Švedski zapori polni

Raziskava ni zajela držav z manj kot pol milijona prebivalcev. Od 43 zapornih organov jih je 20 povedalo, da so v času pandemije izpustili zapornike kot del preventivnih ukrepov. Ker so bili zaporniki izpuščeni na račun covid-19, so štiri direkcije znatno zmanjšale gostoto zaporov, poleg Slovenije, Cipra, Italije in Francije. Zaradi velikega števila izpuščenih zapornikov slovenski zapori niso več prenatrpani. Januarja smo imeli 109 zapornikov na 100 krajev, aprila pa 84. Vendar se je gostota zaporov na Švedskem znatno povečala, saj edina med preučenimi državami ni uvedla karantenskih ukrepov. Januarja so imeli 99,3 zapornikov na 100 krajev, aprila pa 106.