Sprejet je bil splošni pristop k regulaciji baterij

Na podlagi kompromisnega predloga uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki ga je pripravilo slovensko predsedstvo, je francosko predsedstvo nadalje obravnavalo odprta vprašanja, ki spominjajo na regulativne roke in vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadnimi baterijami. .

Slovenija je podprla splošni pristop, ker je dosegla zadostno vmesno obdobje za uporabo uredbe, ki je pripomogla k preoblikovanju panoge in vzpostavitvi upravne infrastrukture za institucionalne in zakonodajne organe, potrebne za izvajanje uredbe. Uvedena je bila ustrezna fleksibilnost pri ravnanju z baterijami in odpadnimi baterijami za države članice v zvezi z uporabo obstoječih postopkov registracije in akreditacije ter obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca.

Ministri so v okviru skupščinskega paketa Fit For 55 razpravljali o razširitvi ETS za stavbe in cestni promet, saj ima Slovenija, majhna prometna država, nekaj zadržkov, predvsem pri cestnem prometu. Zato si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za rešitve, ki prispevajo k primerljivemu, preglednemu in učinkovitemu načinu zmanjševanja emisij iz prometa. Slovenija še naprej podpira vsa prizadevanja za dekarbonizacijo, vendar je zaradi kompleksnosti paketa treba pregledati celoten vpliv paketa na prebivalstvo in gospodarstvo.

Ministri so opravili tudi politično razpravo o predlogu ureditve krčenja gozdov. Ta uredba bo omejila krčenje gozdov in vstop na trg EU izdelkov, povezanih s krčenjem gozdov, kot so palmovo olje, soja, kava in kakav. Hkrati velja za izvoženo blago. Vsak izdelek mora zagotoviti, da ne povzroča krčenja in krčenja gozdov, ne glede na to, ali je bil izdelan v EU ali zunaj nje.

Slovenija je med razpravo poudarila potrebo po večji jasnosti “definicij” in da bi morala ta uredba upoštevati raznolikost praks gospodarjenja z gozdovi med državami članicami ter spoštovati razlike v obstoječih nacionalnih gozdarskih programih in strategijah.

READ  Kitajska je obsodila načrte Slovenije za izboljšanje odnosov s Tajvanom

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o tem, kako bi lahko evropski semester bolje integriral izzive zelenih sprememb, podnebne cilje ter bil hkrati vključujoč in razumen. Slovenija podpira vključevanje okoljske razsežnosti v strateške dokumente in politike EU. Le tako je mogoče dolgoročno zagotoviti trajnostno rast, omogočiti in spodbuditi učinkovito rabo virov ter zagotoviti in zagotoviti nova delovna mesta.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x