Slovenska čebelarska dediščina prejme status svetovne dediščine ZN aprila

LJUBLJANA, Slovenija (AP) — Slovenija skrbi za brenčanje čebel.

Potem ko je Slovenija leta 2008 pridobila podporo Združenih narodov za ustanovitev svetovnega dneva čebel, so uradniki v četrtek sporočili, da bo čebelarska dediščina te majhne evropske države dodana na seznam kulturne dediščine človeštva, ki jo je treba varovati.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm&}t$r~ 6IA6CED 82E96C:?8 😕 |@[email protected]@ E9:D H66< 564:565 E92E [email protected]?:2VD 6?ECJ \ q66<66A:?8 :? [email protected]?:2[ 2 (2J @7 {:76 \ 56D6CG6D &]}][email protected]?:E:@? 2டி 2? 6I2>A=6 @7 2? :>[email protected]?E 4F=EFC2= EC25:E:@?[ [email protected]?:2VD |:?:DECJ @7 rF=EFC6 D2:5]k^ Da

kAm%96 >:?:DECJ D2:5 E96 3:5 56>@?DEC2E65 E96 C:49?6DD @7 E96 366<66A:?8 96C:E286 :? [email protected]?:2 \ :ED [email protected]?8 9:[email protected] 2?5 6IE6?D:G6 D<:==D[ <[email protected]=6586 2?5 AC24E:46D A2DD65 [email protected]? [email protected]> 86?6C2E:@? [email protected] 86?6C2E:@?]k^ Da

kAm“(:E9 :ED :>>@G23=6 2?5 >@G23=6 96C:E286[ 366<66A:?8 😀 [email protected]?8=J 6>365565 😕 [email protected]?:2[ 2?5 😕 >@56C? E:>6D [email protected] 36:?8 [email protected] 😀 366<66A:?8 😕 FC32? 6?G:[email protected]?>6?ED[” E96 DE2E6>6?E 25565]k^ Da

kAmrF=EFC6 |:?:DE6C pDE2 ‘C6č<@ =236==65 :E 2D [email protected] 8C62E 4F=EFC2= 249:6G6>6?E [email protected] E96 [email protected]?ECJ]“q66D 2 ?5 366<66A:?8 >FDE 36 8:G6? DA64:2= 2EE6?E:@? 😕 E:>6D @7 4=:>2E6 492?86[ 2?5 EC25:E:@?2= 366<66A:?8 ]]]>FDE 36 6DA64:2==J ?FCECC65]Qk^Am

[email protected]?:2? 366<66A6CD 92G6 [email protected]?5 a__[___ 366 [email protected][email protected]?:6D 2?5 2 [email protected]>6DE:4 DF3\DA64:6D[ E96 r2C?:@=2? 366 E92EVD <[email protected]? [email protected] :ED “[email protected]:=:EJ[ 5:=:86?46[ 9F>:=:EJ[ 2?5 2 8C62E D6?D6 @7 @C:6?E2E:@?]”k^Da

kAm“q66D 2C6 <6AE >@DE=J 😕 [email protected]@56? 2A:2C:6D ?62C 366<66A6CD' [email protected]>6D[Q E96 6?ECJ @? &}t$r~ H63D:E6 D2:5] “[email protected]>>F?:E:6D 6IAC6DD 2 [email protected]:?8 2?5 C6DA64E7F= 2EE:EF56 [email protected] 366D[ 2?5 E96 C6=2E65 <[email protected]=6586[ D<:==D 2?5 AC24E:46D 2C6 D92A65 3J 46?EFC:6D @7 EC25:E:@? 2?5 EC2?D>:EE65 [email protected]> 86?6C2E:@? [email protected] 86?6C2E:@?]”k^Da

kAm%96 &]}]v6?6C2= pDD6>3=J 2E [email protected]?:2VD :?:E:2E:G6 92D 564=2C65 |2J a_ 2D E96 (@C=5 q66 s2J]$ [email protected]?:2 92D DEC6DD65 E96 ?665 [email protected] C2:D6 2H2C6?6DD @7 E96 :>[email protected]?46 @7 366D 2?5 E96 52?86CD [email protected] E96:C DFCG:G2=]k ^Da

READ  Euro, avstralski izdajatelji televizijskega programa ponovno potrjujejo svojo zavezanost poročenim novicam na prvi pogled

kAm%96 52E6 [email protected] E96 @3D6CG2?46 H2D [email protected]? 2D :E H2D E96 3:CE952E6 @7 [email protected]? y2?D2[ 2? `g\E9 46?EFCJ A:@?66C @7 >@56C? 2A:4F=EFC6[ E96 &]}][email protected]@5 2?5 p8C:4F=EFC6 ~C82?:K2E:@? D2JD]y2?D2 42>6 [email protected]> 2 72>:=J @7 366<66A6CD :? [email protected]?:2[ H96C6 366<66A:?8 :D 2? :>[email protected]?E 28C:4F=EFC2= 24E:G:EJ H:E9 2 [email protected]?8\DE2?5:?8 EC25:E:@?]k^ Da

kAm}@H252JD[ 366<66A:?8 😀 [email protected] 2 [email protected]:D> 2EEC24E:@? 😕 [email protected]?:2[ H:E9 G:D:[email protected] @776C65 [email protected] @7 366<66A:?8 D:E6D ?6DE=65 2>@?8 [email protected]?:2VD DEF??:?8 p=A:?6 A62<D]k^ Da

kAm&}t$r~ [email protected] :?4=F565 E96 EC25:E:@? @7 {:A:KK2?6C [email protected] 3C665:?8 😕 [email protected]?:2 2?5 D6G6? @E96C [email protected]?EC:6D [email protected] :ED =:DE @7 E96 x?E2?8:3=6 rF=EFC2= w6C:E286 @7 wF>2?:EJ[ [email protected]?:2 D2:5]k^ Da

[email protected]?:2 925 7:=65 E96 3:5 @? 3692=7 @7 6:89E [email protected]?EC:6D H:E9 E9:D EC25:E:@? :?4=F5:?8 pFDEC:2[ [email protected]?:2\[email protected]:?2[ [email protected]:2[ wF?82CJ[ xE2=J[ #@>2?:2 2?5 [email protected]<:2]k^ Da

Avtorske pravice 2022 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x