Slovenija z Evropsko komisijo dogovorila 3,26 milijarde evrov vredno finančno strategijo

Slovenija z Evropsko komisijo dogovorila 3,26 milijarde evrov vredno finančno strategijo


Čas za učenje: 2 minut

Slovenija bo s partnerskim sporazumom prejela 3,26 milijarde evrov sredstev EU, podrobnosti pa so bile z Evropsko komisijo (EK) dogovorjene v ponedeljek, 19. septembra. Sporazum zajema trenutno obdobje financiranja EU 2021–27.

Evropska komisarka za integracijo in reforme Elisa Ferreira je dejala, da “Slovenija lahko nadaljuje svojo trajnostno gospodarsko rast in premaga izzive na področju inovativnosti in konkurenčnosti.”

Kolektivne pogodbe EU razvijajo strategije za obravnavanje posameznih prednostnih nalog, ki jih opredeli vsaka država članica. Za Slovenijo bo sklad usmerjen v regionalne razlike v državi s povečanjem zaposlenosti, inovativnosti in konkurenčnosti, digitalne transformacije, socialne vključenosti in usposabljanja spretnosti.

Podpiranje konkurenčnosti, zmanjšanje regionalnih razlik

Slovenija je za raziskave in inovacije v gospodarstvu ter spodbujanje digitalne transformacije gospodarstva prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenila 727 milijonov evrov.

Nadaljnjih 511 mio EUR preko ESRR in Kohezijskega sklada bo podprlo trajnostno in inteligentno mobilnost ter prestrukturiranje javnega potniškega prometa, predvsem slovenskega železniškega omrežja.

Krepitev socialne vključenosti, zaposlovanja in izobraževanja

Slovenija je iz ESRR in Evropskega socialnega sklada plus (ESFP) namenila 769 milijonov evrov za izboljšanje delovnih pogojev za starejše delavce prek poklicnih spretnosti ter učenja in usposabljanja odraslih ter prilagajanja na delovnem mestu.

Balkanska država bo nekaj svojih sredstev ESFP uporabila za večjo naložbo v svoj sistem dolgotrajne oskrbe. Slovenija bo vlagala tudi v skupno življenje prek zdravstvenih storitev in storitev duševnega zdravja, socialnega in skupnostnega financiranja, zaposlovanja, usposabljanja in izobraževalnih programov.

Nicolas Schmidt, evropski komisar za zaposlovanje in socialne pravice, je dejal: »Pozdravljam namero Slovenije, da vlaga v dolgotrajno oskrbo in zdravstveno varstvo. Prejšnji teden je Komisija predstavila svojo evropsko strategijo oskrbe, ki poudarja pomen temeljite prenove naših sistemov oskrbe, da bi zagotovili njihovo dostopnost, ceno in kakovost.

READ  Katar želi napredovati na nove ravni sodelovanja s Slovenijo: šejk Mohamed

Denar ESFP lahko pomaga zmanjšati tveganja socialne izključenosti in revščine za ranljive skupine. Mladi s posebnimi potrebami bodo deležni podpore pri dostopu do izobraževanja in trga dela. Poleg tega bodo v vrednosti 29,4 milijona evrov kupili prehranske pakete za socialno ogrožene skupine, ki jim grozi revščina.

“Slovenija se bo še naprej osredotočala na povečanje zaposlenosti, vseživljenjsko učenje in zmanjševanje revščine, kar odraža tri glavne cilje Evropskega akcijskega načrta za socialne pravice,” je dejal Schmidt.

Doseganje podnebnih ciljev in podpora zelenemu gospodarstvu

Sklad pomaga državam članicam EU doseči cilje glede podnebja in biotske raznovrstnosti. Slovenija se je strinjala, da bo vložila 806 milijonov EUR v projekte za bolj zelen in nizkoogljičen prehod.

Sredstva EU bodo prispevala k razogljičenju države in razvoju obnovljivih virov energije, zlasti sončne in vetrne energije ter k energetski učinkovitosti stavb.

Sklad bo dodatno zmanjšal tveganja podnebnih sprememb, spodbujal krožno gospodarstvo, izboljšal upravljanje z vodami ter zaščitil ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

“Vesel sem, da bo pomemben del sredstev vložen v razvoj digitalnega gospodarstva in v boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje kakovosti življenja in nihče ne bo zaostal,” je zaključil Ferreira.

S tem dogovorom je Slovenija postala 20. država članica EU, ki je dokončala svojo strategijo financiranja integracije z ES, z opazno izjemo Madžarske.

EK Madžarski zadržala 7,5 milijarde evrov

Onesemi vlaga 450 milijonov USD v livarno polprevodnikov na Češkem

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x