Slovenija pripravlja 200 milijonov evrov za blažitev posledic energetske krize

Državni zbor je sprejel zakone o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energije zaradi energetske krize. Zakonodaja o gospodinjstvih in podjetjih predvideva 203 milijone evrov pomoči.

Pomoč družinam je kombinacija 150 evrov enkratnega izplačila na dom in trimesečne ukinitve dodatnih dajatev za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter dajatev za distribucijsko in prenosno omrežje, po poročanju lokalnih medijev.

Izplačila bo prejelo okoli 465.000 upokojencev z decembrsko pokojnino, nižjo od 1000 evrov, ter okoli 67.000 prejemnikov socialne pomoči oziroma varščine od decembra ter nadomestila za invalidnost.

Sredstva bodo družinam zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe

Dobilo ga bo tudi 139.000 prejemnikov otroškega dodatka, 26.000 prejemnikov dodatka za veliko družino in posvojiteljev. Približno 6000 družin s štirimi ali več otroki bo dobilo dodatnih 50 evrov.

Izplačila so predvidena najkasneje do 15. aprila, približno 108 milijonov evrov pa bodo zagotovili iz Sklada za podnebne spremembe.

Vsa gospodinjstva bodo februarja, marca in aprila oproščena plačila subvencij proizvajalcem energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Postopek se bo izvajal tudi za nizkonapetostne odjemalce, ki ne uporabljajo števcev.

Energetski regulator je dejal, da nekateri ukrepi niso v skladu z zakonodajo EU

Distribucijski in prenosni operaterji ne bodo zaračunavali omrežnine za obdobje treh mesecev za vse odjemalce.

Brezgotovinski ukrepi naj bi znižali račune za elektriko za 30 %.

Agencija RS za energijo je ukrepom nasprotovala, češ da niso v skladu s pravom EU. Proti so tudi mali delničarji distribucijskih podjetij. Rekli so, da se bodo pritožili na ustavno sodišče.

Vrednost pomoči podjetjem in kmetom je 95 milijonov evrov

Podjetja, pri katerih se bodo stroški energije medletno zvišali za več kot 40 odstotkov, bodo prejela enkratna nepovratna sredstva, kmetje pa bodo prejeli nadomestilo na hektar glede na svojo dejavnost. Vrednost pomoči podjetjem je 70 milijonov evrov, kmetom pa 25 milijonov evrov.

READ  Koronavirus je prizadel Slovenijo, ki jo je ohladila njena slavna hči Melania

Višina pomoči na podjetje ne bo presegla 60 odstotkov povečanih stroškov energije, razpon nepovratnih sredstev pa je od 30 evrov na subjekt do 2 milijona evrov.

Vlada pričakuje, da bo pomoč izplačala približno 40.500 podjetjem in približno 41.000 kmetom.Ogledi po:
320

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x