Slovenija odobri mandat NIS2 za pomembno vlogo pri krepitvi kibernetske varnosti EU

Drugi dan zasedanja Sveta za promet, telekomunikacije in energijo je bil osredotočen na potrditev skupnega pristopa Evropskega parlamenta in Sveta k mandatom glede ukrepov za kibernetsko varnost na visoki ravni po vsej Uniji (NIS2). Ta ukaz krepi kolektivno okoljsko ozaveščenost EU in kolektivno zmogljivost za odzivanje na kibernetske napade v EU. V ta namen širi obseg in odpravlja razlikovanje med operaterji bistvenih storitev in ponudniki digitalnih storitev z uvedbo skupnega merila obsega (vključno s srednjimi in velikimi podjetji). Ta mandat krepi varnostne zahteve za podjetja z uvedbo pristopa upravljanja tveganj kot temeljne zahteve za zagotavljanje kibernetske varnosti, vključno s prenosom odgovornosti na sisteme upravljanja podjetij.

Minister Koritnik je po sprejemu ukaza dejal: “Veseli me, da lahko danes dosežem skupen pristop k ključnemu mandatu, kot je Odredba NIS2, ki bo bistveno povečala zmogljivosti regresije in odzivanja na incidente javnih in zasebnih podjetij. Podjetja v področje kibernetske varnosti in varnosti kritične infrastrukture ter Evropa Uvajamo tudi splošni okvir za splošne stroge nadzorne dejavnosti EU, medsebojne preglede med državami članicami EU, izboljšano varnost dobavne verige in razkritje integriranih ranljivosti.

Minister Andrijanić je pod temo “Digitalne pravice in načela” vodil razpravo, v kateri države članice vodijo razpravo o politiki, da bi oblikovale Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in politikah. Izjava je v postopku priprave pri Evropski komisiji. Cilj deklaracije je zagotoviti trajnosten in varen digitalni prehod, osredotočen na ljudi in evropske vrednote. Temelji na javnih posvetovanjih, raziskavi Europrometer in številnih pobudah, ki so jih doslej sprejele Evropska komisija in posamezne države članice. Verjamemo, da digitalne tehnologije ponujajo številne priložnosti, a tudi nekatera tveganja širjenja razlik med ljudmi, in da je odgovorna za obravnavanje digitalnih pravic in politik, saj so pomemben del družbe kot celote.

READ  Razprava na evropskem vrhu s slovenskim predsednikom

Slovensko predsedstvo je uspešno zaključilo pogajanja z Evropskim parlamentom o Zakonu o upravljanju podatkov (DGA), ki bo vzpostavil močne mehanizme za ponovno uporabo nekaterih vrst zaščitenih podatkov javnega sektorja, povečal zaupanje v vmesne storitve podatkov in izboljšal kakovost podatkov. Minister Koritnik je v zvezi z EU dejal: Zakon o upravljanju podatkov bo v prihodnjih letih pomemben mejnik v evropskem razvoju podatkovnega gospodarstva. Z izvajanjem nadzora in gradnjo zaupanja lahko pomaga odkleniti širši obseg potenciala. Podatki, ki jih ustvarijo podjetja in posamezniki.

Je bistvenega pomena za razvoj aplikacij umetne inteligence in je ključnega pomena za globalno konkurenčnost EU na tem področju. Inovacije, ki temeljijo na podatkih, nam bodo pomagale pri soočanju z različnimi družbenimi izzivi, potrebnimi za okrevanje po Covit-19, in spodbudili gospodarsko rast.

Ministri so obravnavali tudi predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih znotraj Unije. Po besedah ​​ministra Koritnika ključne spremembe in dodatni ukrepi, ki operaterjem omogočajo izvajanje maloprodajnih storitev gostovanja v EU pod enakimi pogoji kot doma v Sloveniji, obljubljajo zagotavljanje kakovostnih storitev in nujnega dostopa uporabnikom. Komunikacijske storitve v sili med gostovanjem. “Delo poteka na tehnični ravni in besedilo predloga se aktivno povezuje.” Pričakujem, da bodo pogovori končani do 8. decembra,« je dejal Koritnik.

Slovenija je izpostavila tudi napredek v končnem besedilu zakona o umetni inteligenci, ki bo podprl okolje za prilagajanje in razvoj inovacij za prihodnji razvoj rešitev umetne inteligence in umetne inteligence. Slovensko predsedstvo pripravlja prvo spravno besedilo predloga.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x