Slovenija je objavila novo 7-letno turistično strategijo

STA, 10. maj 2022 – Vlada sprejela novo sedemletno strategijo turizma z zmernim povečanjem kazalnikov namestitvenih zmogljivosti in velikosti ter s poudarkom na visoki kakovosti. Celotno turistično povpraševanje naj bi leta 2028 ustvarilo dodatno vrednost v višini 2,1 milijarde evrov, kar je 59 odstotkov več kot v letu 2019.

V V torek sprejetem Temeljnem razvojnem dokumentu turizma za obdobje 2022–2028 je zapisano, da se vlada “odziva na nove razmere in izzive, s katerimi se sooča turistični sektor, hkrati pa krepi in krepi ključne prednosti turizma”.

Da bi dosegli vizijo zmanjšanega ogljičnega odtisa ter zelenega in butičnega turizma z večjo vrednostjo za vse, je slovensko turistično gospodarstvo strateško usmerjeno v promocijo in trženje uravnotežene ponudbe.

Strategija “temelji na zagotavljanju visokokakovostnega trajnostnega butičnega turizma, ki temelji na slovenski naravni in kulturni identiteti, ki je generator visoke vrednosti.”

Cilj te strategije je vzpostaviti uravnoteženo rastno okolje, ki pričakuje zmerno povečanje kazalnikov namestitvenih zmogljivosti in velikosti, predvsem pa osredotočenost na visoko kakovost in prestrukturiranje dodane vrednosti.

Dokument določa pet strateških ciljev – povečati kakovost in vrednost ponudbe ter jo razširiti skozi vse leto, povečati zadovoljstvo domačinov, turističnega osebja in gostov, narediti turizem generator vrednosti in trajnostne rasti ter dekorbonizirati in ravnovesje. In zagotavljanje učinkovitega in uspešnega upravljanja.

Za dosego teh ciljev strategija opredeljuje politike in ukrepe, povezane z naložbenim in poslovnim okoljem, javno/javno infrastrukturo in dediščino, človeškimi viri z visoko dodano vrednostjo, trajnostjo, dostopom in trajnostno mobilnostjo, ciljnim upravljanjem ter turistično povezljivostjo in produkti. In trženje.

Obstajajo tri horizontalne politike, ki podpirajo ključne strateške politike – digitalna transformacija turizma, zakonodaja in finančna ureditev ter institucionalni okvir ter horizontalno povezovanje centralno-ministrske politike.

READ  V Weatherspoonu bi morali pozdraviti delavski raj

Ena od ključnih točk prejšnje, petletne strategije je bila konsolidacija državnega premoženja v turizmu v okviru tega, kar bi upravljal slovenski državni holding, finančno-poslovno prestrukturiranje in na koncu privatizacija.

Gre za naložbe v turistična podjetja, kot so Istrabenz Turizem, Thermana, Sava Turizem, Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Turistično Podjetje in Unitur.

“Proces je zastal,” piše v novi strategiji in dodaja, da se mora načrt upravljanja, povezovanja in privatizacije državnih turističnih podjetij prilagoditi trenutnim razmeram, priložnostim in novim strateškim ciljem.

Dokument predlaga koncept upravljanja in privatizacije teh naložb, ki razlikujeta med lastništvom nepremičnin in strokovnim vodenjem turistične dejavnosti.

Predlaga, da se v ta namen ustanovi nepremičninski sklad ter optimizira proces upravljanja in privatizacije državnih naložb v turizem z namenom večje donosnosti in konkurenčnosti.

Ob predpostavki povprečne letne stopnje rasti 8,9 %, kar se je povečalo za 43 % z 920 milijonov EUR v letu 2019 na 1,31 milijarde EUR v letu 2028, vlada pričakuje pozitivne finančne učinke, vključno z dodano vrednostjo, ki jo ustvarja potreba po osnovnih turističnih dejavnostih.

Skupaj z drugimi dejavnostmi, ki so posredno povezane s turizmom, naj bi skupno turistično povpraševanje v letu 2028 ustvarilo dodatno vrednost v višini 2,2,1 milijarde, kar je 59 % več kot v letu 2019.

Vlada ocenjuje, da bo v celotnem obdobju, ki ga zajema strategija, iz vseh dejavnosti, povezanih s turističnim povpraševanjem, ustvarjenih dodatnih 11,5 milijarde UR.

Izvoz turizma naj bi se povečal z 2,8 milijarde v letu 2019 na 4 milijarde evrov leta 2028.

Za dosego strateških ciljev na vseh področjih bo treba v sedmih letih vložiti približno 4 1,54 milijarde evropskih in nacionalnih sredstev.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x