Slovenija bo odstranila žično ograjo na meji s Hrvaško | aprila

LJUBLJANA, Slovenija (AP) – Slovenska policija je v sredo sporočila, da je aretirala sirskega moškega zaradi domnevnega tihotapljenja 17 migrantov, medtem ko je zunanji minister države dejal, da namerava odstraniti rezilno žico ob meji s Hrvaško.

Policisti so v torek na avtocesti na severovzhodu ustavili kombi z avstrijskimi registrskimi tablicami. Voznika so pridržali med premestitvijo v azilni center – gre predvsem za priseljence iz Afganistana in Irana.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

[email protected]?:2 92D [email protected] 2 C:D6 😕 >:8C2?E [email protected]:?8D 4@>A2C65 E@ E96 AC6G:@FD J62C]|:8C2?ED 4@>6 E@ [email protected]?:2 7C@> [email protected]:2 G:2 E96 q2=<2? [email protected] :? [email protected] @7 C6249:?8 (6DE6C? [email protected]]k^Am

kAmp7E6C E2<:?8 @77:46 7@[email protected]:?8 6=64E:@?D :? pAC: =[ [email protected]?:2VD ?6H[ =:36C2= [email protected]?>6?E [email protected]?465 A=2?D E@ C6>@G6 E96 [email protected]:2 [email protected] H:C6 E92E H2D 6C64E65 27E6C >@C6 E92? ` >:==:@? [email protected]=6 6?E6C65 [email protected] :? a_`d]k^ Da

[email protected]:E:6D D2J 5:D>2?E=:?8 E96 a__\<:=@>6E6C W`ac\>:=6X 76?46 36EH66? E96 EH@ [email protected]? &?:@? ?2E:@?D [email protected]=5 E2<6 H66

[email protected]?:2? [email protected]:8? |:?:DE6C %2?;2 u2;@? D2:5 (65?6D52J 😕 qF52A6DE[ wF?82CJ[ E92E :E H:== 36 2 “8C25F2= [email protected]]” u2;@? 56D4C:365 E96 >@G6 2D 2 “9F>2?6 24E[ D@ E92E [email protected]=6 H9@ 4@>6 96C6 H:== [email protected] 92G6 244:56?ED 2?5 >:[email protected]?6D]”k^Da

kAm“[email protected][ H6 H:== 4@?E:?F6 E@ [email protected]:56 [email protected]:@? 2?5 D64FC:EJ 2=@?8 E9:D D64E:@? @7 E96 [email protected][Q u2;@? D2:5 7@[email protected]:?8 2 >66E:?8 H:E9 [email protected]:8? >:?:DE6CD 7C@> pFDEC:2[ wF?82CJ[ [email protected]<:2 2?5 E96 rK649 #6AF3=:4k^Am

kAm~77:4:2=D AC6G:@FD=J 92G6 D2:5 E96 [email protected] H:== 36 >@?:[email protected] 2=D@ 3J 5C@?6D 😕 E96 7FEFC6]k^ Da

k9C ^m

kAmu@[email protected] 2== p! [email protected]:6D @? [email protected]= >:8C2E:@? 2E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>:8C2E:@?Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>:8C2E:@?]k^2mk^Am

READ  Premiera še enega težko pričakovanega filma #video je prestavljena na naslednje leto

Avtorske pravice 2022 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x