Skupina EIB v Slovenijo vlaga 257 milijonov evrov za podporo MSP in okrevanja zaradi bolezni COVID-19

Skupina Evropske investicijske banke, ki jo sestavljata Evropska investicijska banka (EIB) in Evropski investicijski sklad (EIF), je v letu 2021 povečala podporo Sloveniji in v državo vložila 257,2 €. EIB je v dveh operacijah posodila 80 milijonov EUR, EIF pa je zagotovil 177,2 milijona EUR jamstev za posojila za MSP, srednje velika podjetja in občine v treh ločenih operacijah.

Tako za skupino EIB kot za EIF je bilo leto 2021 v Sloveniji rekordno. EIS je dosegel najvišji obseg naložb v Sloveniji. Skupina EIB je v primerjavi z letom 2020 povečala skupno letno posojilo za 3 milijone evrov.

Evropski jamstveni sklad (ESPG) v vrednosti 24,4 milijarde evrov, ustanovljen konec leta 2020 skupini EIB in 22 državam članicam, vključno s Slovenijo, za pomoč podjetjem v Evropski uniji, zlasti MSP, pri okrevanju po krizi, povezani s pandemijo, je zagotovil 177,2 milijona evrov za slovenska MSP. Od decembra 2020 je skupina EIB odobrila 23,2 milijarde EUR financiranja s podporo ESPG, njene dosedanje naložbe pa naj bi mobilizirale 174,4 milijarde EUR.

Podpredsednica EIB Lilyana Pavlova, ki vodi poslovanje v Sloveniji, je dejala: “Kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija, sem vesela, ko vidim, da je skupina EIB sprejela izziv in zagotovila solidne številke za naložbe za Slovenijo. Skupina se je izkazala biti zanesljiv partner Slovenije tudi v najtežjih časih in skupaj z našimi partnerji v državi, kot so Vlada Slovenije, SID banka in SRDF, poslovnimi bankami, kot je UniCredit, smo zagotovili, da lahko Slovenija še naprej deluje, raste in razvijati hitreje, bolj zeleno in trajnostno. Rad bi se zahvalil slovenskemu ministrstvu za finance za podporo ESPG – ključnemu podpornemu mehanizmu za MSP v EU. Pred nami so veliki izzivi, vključno s podnebnimi ukrepi in COVID-19. okrevanje, a s podporo, kakršno uživamo v Sloveniji, sem prepričan, da smo na poti, da jih uspešno premagamo.”

READ  Škodin električni velikan enyaq v Sloveniji z enako ceno kot bencinski kodiaq

Andrej Sircelj, minister za finance v Vladi RS, je povedal: “V času pandemije smo sprejeli ukrepe za pomoč ljudem in gospodarstvu. Ukrepi so bili usmerjeni v ohranjanje delovnih mest in ohranjanje delovanja gospodarstva. Ukrepi so bili uspešno. Pomembno je, da smo se v tem času solidarizirali tudi na ravni EU in sprejeli instrument za okrevanje in odpornost. RRF je osredotočen na zeleno in digitalno tranzicijo, kar kaže, da naši cilji niso usmerjeni le v rast, ampak tudi na razvoj. Te cilje podpira tudi EIB, ki je v Sloveniji prisotna od leta 1977. Verjamem, da bomo to sodelovanje v prihodnosti še izboljšali in razširili na več področij.«

Naložbe EIB v Sloveniji dosegajo 80 milijonov evrov

Posojila EIB programu SID banke za naložbe v komunalno infrastrukturo (50 milijonov evrov) in Slovenskega sklada za regionalni razvoj (SRDF) MSP, srednjega kapitala in občinskega programa za okrevanje COVID-19 (30 milijonov evrov) je povečala skupne naložbe EIB v državi na 7,29 milijard (od leta 1977).

Samo v zadnjih desetih letih je EIB v državo vložila približno 3,02 milijarde EUR, od tega 1,2 milijarde EUR v kreditne linije za lokalna MSP, 500 milijonov EUR v razvoj sestavljene infrastrukture, 495 milijonov EUR v nacionalni prometni sektor in 425 milijonov EUR v energetski sektor države. Dodatnih 135 milijonov je bilo predvidenih za urbani razvoj in še 110 milijonov evrov za razvoj hitrega interneta na slovenskem podeželju.

Od naložb EIB so imeli koristi tudi drugi sektorji slovenskega gospodarstva, vključno z vodo in kanalizacijo ter industrijo, izobraževanjem in storitvami, ki so pritegnili 341 milijonov evrov dolgoročnega financiranja EIB.

Skupina EIB je v letu 2021 podprla hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva od COVID-19 z 207 milijoni evrov odobrenih operacij – EIB s 30 milijoni evrov in EIF s 177 milijoni evrov.

READ  Massive China Summit mine skoraj neopaženo / article / Eng.lsm.lv

Največji obseg naložb EIF v zgodovini za hitrejše okrevanje lokalnih malih in srednjih podjetij zaradi bolezni COVID-19

EIS je lokalnemu gospodarstvu prispeval 177,2 milijona €, zagotovljenih v treh operacijah, ki so bile upravičene do jamstev ESPG, s čimer je leto 2021 najuspešnejše leto za EIS v Sloveniji.

Od leta 2016 je EIS vložil blizu 281 milijonov v lastniški kapital (53 milijonov EUR), jamstva (223 milijonov EUR) in vključujoče financiranje (6,5 milijona EUR). Dejavnosti EIS v letu 2021 so okrepile in podprle hitrejše okrevanje slovenskih malih in srednjih podjetij zaradi COVID-19 ter odklenile nove vire cenovno dostopnejšega dolgoročnega financiranja, ki je ključnega pomena za ohranjanje likvidnosti in naložb ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest.

K raziskovalnemu in inovativnemu gospodarstvu Slovenije

Leta 2021 je EIF skupaj s slovensko SID banko in hrvaškim HBOR lansiral novo naložbeno platformo v vrednosti 40 milijonov evrov za podporo inovacijam, znanstvenim raziskavam in zaščiti intelektualne lastnine v Sloveniji in na Hrvaškem. Sklad bo izboljšal uporabo in komercializacijo raziskovalnih projektov in znanstvenih dosežkov ter krepil dolgoročno konkurenčnost slovenskega in hrvaškega gospodarstva.

Svetovalne storitve EIB pomagajo Sloveniji pritegniti več kot 5,2 milijarde evrov naložb

Svetovalne službe EIB so tudi v letu 2021 še naprej nudile dragoceno svetovalno podporo in podporo pri krepitvi zmogljivosti Vladi Slovenije ter javnemu in zasebnemu sektorju države. Leta 2021 je svetovalna služba EIB prevzela šest novih nalog in opravila pet, s 13 aktivnimi nalogami v državi.

Svetovalna služba EIB je podprla Vlado Slovenije, pa tudi državni in zasebni promotorji pri razvoju projektov na področjih, kot so podnebje in okolje, energetska učinkovitost, infrastruktura, trajnostni razvoj mest in kmetijstvo.

READ  Preložitev podpisa pogodbe med SŽ-Tovorni promet in češkim EP Holdingom

Dragocena podpora svetovalnega središča EIB, JASPERS, ELENA in FI Compass

Od leta 2006 je samo svetovalna služba skupne pomoči za podporo projektom v evropskih regijah (JASPERS) podprla pripravo investicijskih projektov v vrednosti 5,2 milijarde EUR (od leta 2006). JASPERS, ustanovljen v partnerstvu z Evropsko komisijo, z vrhunskimi projekti pomaga mestom in regijam črpati evropska sredstva. V Sloveniji je JASPERS podprl Ministrstvo za okolje in prostor pri pripravi akcijskega načrta za trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki.

Evropska lokalna energetska pomoč (ELENA) deluje na več nalogah v Sloveniji, vključno s podporo občinam in državnim podjetjem pri skupnem izvajanju obsežnega investicijskega programa, ki zajema javne zgradbe, ulično razsvetljavo, daljinsko ogrevanje in obnovljivo energijo v vrednosti 55 milijonov evrov. ELENA podpira tudi program trajnostne mobilnosti z Mestno občino Novo mesto v vrednosti 98 milijonov evrov.

Financial Instrument Advisory, platforma za svetovalne storitve o finančnih instrumentih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF), je sodelovala z GD AGRI Evropske komisije, da bi pripravila slovenske organe upravljanja EKSRP na pripravo in izvajanje finančnih instrumentov skupnega kmetijskega sklada EU. Politika.

Hkrati je Svetovalno središče EIB podprlo pobudo Evropske komisije za digitalne inovacije in povečanje (DISC) z izvedbo tržne študije v Sloveniji za oceno stopnje digitalizacije v državi. Svetovalno vozlišče je podprlo tudi Vlado Slovenije pri razvoju nacionalne strategije o socialnih izidov pogodb.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x