Promovirati Slovenijo kot destinacijo filmske produkcije

Sredstva v skupni višini 2,5 milijona evrov so zagotovili ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za finance in ministrstvo za kulturo. Takšni projekti so dobra turistična promocija Slovenije in referenca za Slovenijo kot destinacijo fotografskega in filmskega turizma.

Minister Matjay Han je poudaril, da: “Produkcija dobrega filma s strani znanih mednarodnih medijev, kot je Netflix, lahko veliko prispeva k globalni promociji države. Poleg tega ima filmska produkcija multiplikacijski učinek na lokalno gospodarstvo in turizem. Lahko prispevajo tudi k razvoju manj razvitih regij, ustvarjanju zaposlitvenih možnosti in razvoju novih kompetenc na različnih področjih. Obenem kakovostni mednarodni filmski projekti spodbujajo filmski turizem v Sloveniji. Zato je ministrstvo projekt podprlo z milijonom evrov, saj menimo, da ima sinergijske učinke z drugimi naložbami v mednarodni turizem in gospodarsko promocijo države.

Ministrica Asta Frisko je ob obisku poudarila, da je “snemanje doslej največjega kinematografskega projekta v Sloveniji pomemben dogodek tudi za slovensko filmsko industrijo. Ta velik projekt vključuje slovenske koprodukcijske ekipe in številne slovenske kinematografe, ki sodelujejo s kolegi iz različnih države, saj kot Te velike produkcije so vedno mednarodne. To pomeni izjemen prenos znanja, povezav in bogatih izkušenj. Na Ministrstvu za kulturo si želimo več možnosti za sodelovanje in izboljšave na tem področju, o čemer smo govorili tudi med Za spodbujanje različnih stikov, ki so širši od samega filmskega področja, kjer sega na področje gospodarstva in turizma, je vlada temu projektu namenila sredstva v višini 2,5 milijona evrov za sofinanciranje tuje produkcije.«

Direktorica Slovenskega filmskega centra Natasha Pocar je ob obisku povedala: »Da so se producenti tako velikega filmskega projekta odločili snemati pri nas, je potrditev, da ima Slovenija odlične snemalne lokacije, izkušene kinematografe in vso infrastrukturo. potrebni za servisiranje tudi največjih produkcij.filmov na svetu.Veseli me, da je vlada podprla naša prizadevanja za privabljanje tujih naložb na področju kinematografije in s tem prepoznala izjemen pomen, ne le kulturnega, ampak tudi gospodarskega pomena avdiovizualni sektor.”

READ  Slovenija meni, da bi morala EU in Nato sredi ukrajinske vojne podpreti integracijo Zahodnega Balkana

Ministra Han in Frčko ter direktor Slovenskega filmskega centra so obiskali glavno snemalno enoto v Piranu in se srečali z režiserjem Julianom Farino, izvršno producentko Jennifer Madelov in člani filmske ekipe.

Predvidenih je sedemnajst snemalnih dni na različnih lokacijah po Sloveniji, večina snemanja pa poteka v Piranu. V pripravo in izvedbo projekta je vključenih več kot 340 slovenskih delavcev, kar je več kot polovica celotne posadke. Slovenski kolegi so prisotni v vseh oddelkih (organizacija, produkcija, scenografija, umetniška ekipa, asistenti pri oblikovanju kostumov in kinematografskih mask, sektor slike in zvoka itd.). Več “pripravnikov” je vključenih v različne dele filma, sodeluje pa tudi na stotine statistov. Predvideno število vseh slovenskih in tujih delavcev, vključenih v filmsko industrijo, je 650, z igralci in statisti pa se število povzpne na 1500.

Produkcija pričakuje 30.000 nočitev v hotelih in drugih namestitvenih objektih med pripravami in snemanjem po vsej Sloveniji. Skupni ocenjeni izdatki za sredstva za pripravo in snemanje v Sloveniji so približni. 10 milijonov evrov.

Sistematična krepitev avdiovizualnega ekosistema in načrtovana privlačnost avdiovizualnih projektov lahko spodbudita ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti tako v avdiovizualnem sektorju kot v turizmu. Hkrati lahko prispevajo k razvoju malih in srednje velikih podjetij ter gospodarsko manj razvitih regij. Predvsem pa so pomembni za globalno turistično in investicijsko promocijo Slovenije ter prispevajo k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Avdiovizualna industrija ustvarja predvsem dela, ki imajo veliko kulturno vrednost in predstavljajo kulturno dediščino moderne dobe.

V Sloveniji filmsko produkcijo sistemsko podpira Slovenski filmski center, ki tudi promovira Slovenijo kot filmsko lokacijo in v skladu z zakonom uveljavlja ukrep denarnega povračila v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov, porabljenih neposredno za produkcijo. filmi in avdiovizualna dela na območju Republike Slovenije .

READ  Konec tedna v Kranjsko Goro prihaja 61. pokal Vitrank

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x