Pripravljen predlog zakona o izrednih razmerah v energetiki v Sloveniji

STA, 29. avgust 2022 – Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog zakona, ki bi vladi omogočal razglasitev izrednih razmer v primeru motenj v oskrbi z električno energijo ali plinom. Predvideva ukrepe, kot so zmanjšanje porabe, državna jamstva za nakup plina zunaj EU in odstopanja od okoljskih standardov pri zamenjavi goriva.

Osnutek, ki je v medvladno obravnavo do 26. septembra, bi omogočil, da bi vlada lahko razglasila visoko ali nizko stopnjo ogroženosti oskrbe z energijo v primeru obstoječih ali pričakovanih motenj v oskrbi.

Nizko tveganje pomeni pripravo na izredne razmere pri dobavi, obveščanje energetskih podjetij in odjemalcev, da se pripravijo na izredne razmere in ukrepajo.

Ob razglasitvi izrednih razmer sta oskrba z zemeljskim plinom in elektriko zelo ogrožena. V tej fazi je treba izkoristiti vse nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote.

Vlada lahko podjetjem v državni lasti neposredno pooblasti, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo.

V obdobju visokega tveganja se določbe o okoljskih dovoljenjih v zvezi z mejnimi vrednostmi goriva in emisij ne uporabljajo za elektrarne, naprave za soproizvodnjo in druge naprave, ki zahtevajo takšno okoljsko dovoljenje, če je potrebno za zamenjavo goriva, kot je plin. Za druge dokaze.

Od določil okoljevarstvenih dovoljenj smejo odstopati, če ne presegajo ali so že presegle opozorilne vrednosti žveplovega dioksida ali dušikovega dioksida v zraku.

V času takšnega izrednega dogodka se bo temperatura Save dolvodno od Nuklearne elektrarne Krško od 1. oktobra do 31. aprila znižala na 3,5 stopinje Celzija pod temperaturo reke na vstopu v elektrarno, kar je pol stopinje višje od zdajšnje. . .

Za plin mora obvladujoča družba zagotoviti skladiščenje plina v drugih državah članicah EU od 1. novembra tekočega leta v količini najmanj 15 % povprečne letne dobave plina skupine pod njenim nadzorom. Za končne kupce v Sloveniji v zadnjih petih letih.

READ  Vlada načrtuje 69 milijonov evrov za preoblikovanje slovenskih smučišč v celoletna središča.

Osnutek zakona predvideva garancije države za posojila v višini do 300 milijonov evrov za nakup plina v državah zunaj EU.

Ko je razglašena nizka stopnja tveganja, prepih zahteva plinske elektrarne za proizvodnjo električne energije, ko pa plin ni na voljo, ustvarja dodatne rezerve goriva.

Te dodatne obvezne rezerve se bodo sprostile v primeru visokega tveganja do višine obveznih rezerv (90 dni) nafte in naftnih derivatov.

Končni odjemalci se bodo morali prostovoljno potruditi, da bodo zadnjič od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 zmanjšali porabo plina in električne energije za 15 % glede na povprečno porabo v enakem obdobju zadnjih 5 let.

Državna podjetja, ki vlagajo v objekte za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov z inštalirano močjo 250 MW ali več, morajo polovico letne proizvedene električne energije razdeliti gospodinjstvom v Sloveniji in oblikovati distribucijsko skupnost.

Vlada lahko narekuje temperature ogrevanja ali hlajenja v javnih stavbah in predpisuje omejitve za osvetlitev zgradb, prostorov ali prostorov.

Odjemalci zemeljskega plina imajo pravico do priključitve ali odklopa na distribucijski sistem plina ne glede na pravila, kot so prednostna raba energentov, obvezna priključitev na distribucijsko omrežje plina in obvezna raba plina za ogrevanje stavb. in toplo vodo do hiš, kot je navedeno v ustreznih dokumentih brez pogodbene kazni.

Po pogodbah o dobavi plina, ki veljajo po uveljavitvi zakona, ni mogoče naložiti kazni za manjšo porabo plina od pogodbeno dogovorjene.

Koncesionarjem za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo bo za obdobje od 2022 do 2025 podeljena enaka koncesija kot leta 2020.

Če bo madžarska borza zadnji dan junija tekočega leta presegla 120 evrov za megavatno uro, bodo elektriko neposredno ali posredno zagotavljali državni proizvajalci električne energije za izgube v prenosnem in distribucijskem omrežju. Za naslednje leto.

READ  Infrastruktura, delavci, naredijo Slovenijo privlačno destinacijo neposrednih tujih naložb

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x