Povezovanje evropskih skladov k viziji za podeželje do leta 2040

Nedavni dogodki na visoki ravni, organizirani pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, so obravnavali teme, ki so blizu ambicijam in ciljem dolgoročne vizije podeželja do leta 2040.

mednarodna konferenca ‘Ženske in njihov položaj na podeželju[1] (20. avgust 2021) Udeležilo se ga je 11 delegatov iz držav članic EU, partnerjev Zahodnega Balkana in FAO. Predstavniki predstavniškega doma so sprejeli izjavo[2] Poudarja potrebo po celovitem pristopu k krepitvi vloge žensk na podeželju, ki zahteva sodelovanje med infrastrukturo, gospodarstvom, socialnimi vprašanji, zdravstvom, izobraževanjem ter davčno, zemljiško in populacijsko politiko ter drugimi politikami. Pozdravili so prihodnje sodelovanje in nadaljnja prizadevanja za iskanje rešitev za celosten razvoj evropskega podeželja.

Krepitev dialoga med mestnimi in podeželskimi območji[3] Naslov neformalnega srečanja ministrov za kmetijstvo Evropske unije (5.–7. september 2021). Ministra sta razpravljala o povezovanju kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti v nova podeželska naselja ter pričakovanjih skupnosti do podeželja. Podeželje je večnamenski prostor, v katerem različne funkcije medsebojno delujejo, včasih pa tekmujejo. Družbeno vlogo podeželja je treba na novo opredeliti in hkrati podpreti v vsej njeni raznolikosti in kakovosti.

Mednarodna konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in prilagodljivo Evropo[4] (1. oktober 2021) Osredotočeno na to, kako narediti podeželska območja privlačnejša in živahnejša, da bi zmanjšali vrzel v rasti med mestnimi in podeželskimi območji. Med glavnimi govorci sta bili evropska komisarka Dubrovka Suyika in generalni direktor FAO Ku Tongyu, štirje slovenski ministri, pristojni za kmetijstvo, regionalni razvoj, socialne zadeve in digitalno preobrazbo, ter predstavniki podjetij iz različnih sektorjev (energetika, povezljivost, e-zdravje) in lokalnih deležnikov. VODJA Kot lokalne akcijske skupine. Visoka stopnja udeležencev je potrdila pomen podeželja v Sloveniji in zavedanje oblikovalcev politik o potrebah podeželja. Konferenca je ustanovila tudi Evropski forum za pametne vasi[5], Ki bo povezoval politike na vseh ravneh in podjetja z namenom spodbujanja konkretnih ukrepov, ki prispevajo k razvoju podeželja.

READ  Česa lahko vzhodna Nemčija nauči druge nekdanje komunistične države?

Dobri praktični primeri digitalizacije v različnih gospodarskih in družbenih sektorjih kažejo, kako poslovni sektor že razvija futuristične rešitve za podeželje in manjša mesta: na primer Toyota Atria, ki v sodelovanju s Huaweijem, Telekomom Slovenije ustvarja inovativne storitve mobilnosti na podeželju. e-zdravje. Odličen primer iz sektorja skupnosti, Smart Silver Villages, je podrobno podan spodaj.

Eno od sporočil, ki izhajajo iz vseh teh dogodkov, je, da bo uporaba različnih sredstev EU uresničila dolgoročno vizijo. Nova SKP je eden glavnih virov financiranja EU za podeželska območja, Evropski sklad za regionalni razvoj, Sklad za integracijo in Sklad Evropske skupnosti Plus pa lahko zagotovijo znatne naložbe v ljudi in infrastrukturo na podeželju. Za premostitev obstoječih naložbenih vrzeli je mogoče uporabiti sredstva za okrevanje in recesijo ter podporo Evropske investicijske banke.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x