Ponovno skupaj: Luka Dončić in Goran Dragić bosta vodila obrambo slovenskega naslova na EuroBasketu | igra

Luka Dončić in Goran Dragić bosta čez nekaj tednov obnovila svoje šampionsko sodelovanje.

In dajte Mavericksom okusiti, kaj bi lahko zamudili v tej sezoni.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm’6E6C2? [email protected]:?E 8F2C5 sC28:4 H:== A=2J [email protected] E96 [email protected]?:2? ?2E:@?2= E62> 😕 E96 a_aa [email protected]<6E [email protected]?2>6?E ?6IE >@?E9[ 96 [email protected]?465 uC:52J @? [email protected]:2= >65:2]k^ Da

kAmsC28:4 925 C6E:C65 [email protected]> E96 ?2E:@?2= E62> 27E6C [email protected]?:2 [email protected]? :ED ​​​​​​7:CDE\6G6C [email protected]<6E E:E=6 :? a_`f[ 3FE C6EFC?65 [email protected] E96 DBF25 62C=:6C E9:D DF>>6C [email protected] [email protected] uxqp (@C=5 rFA BF2=:7J:?8 >2E496D [email protected] >2<6 2 [email protected]>6\[email protected] 72C6H6== :? [email protected]?:2’D 42A:E2=[ {;F3=;2?2]k^ Da

kAmx? 2 [email protected]>6 DA6649 [email protected] 72?D[ sC28:4 =67E @A6? E96 [email protected]:3:=:EJ 96’5 [email protected] “F?\C6E:C6” [email protected] ;@:? [email protected]?4:4 2?5 9:89\[email protected]:?8[ A6CA6EF2= [email protected] [email protected]?:2 😕 E96 ?2E:@?2= E62>’D [email protected]<6E E:E=6 5676?D6]k^ Da

kAm%96 AC6DE:8:@FD [email protected]? 492>A:@?D9:[email protected]?2>6?E DE2CED $6AE]` H:E9 [email protected]?:2 😕 [email protected] Q[ A=2J:?8 7:G6 [email protected]?5\[email protected]:? >2E496D 😕 [email protected][email protected]?6[ v6C>2?J] %96 [email protected] [email protected] E62>D [email protected]> 6249 @7 E96 [email protected] [email protected]\DE286 [email protected]:@?DH:== 25G2?46 [email protected] E96

kAm(:E9 [email protected]?4:4 2?5 }F886ED C6D6CG6 ‘=2E<@ r2?42C 2D :ED }qp =6256CD[ [email protected]?:2 42>6 @?6 [email protected]<65 =2JFA [email protected]> >2<:?8 E96 [email protected]=5\>652= 82>6 :? =2DE DF>>6C’D %@<[email protected] ~=J>A:4D 2?5 7:?:D965 [email protected] :? E96 [email protected]?ECJ’D >6?’D 32D<6E32== 563FE 2E E96 v2>6D]k^ Da

kAm$:?46 [email protected]?4:4 ;@:?65 E96 |2G6C:4<6E [email protected]?2>6?E — sC28:4 92D 366? @A6? [email protected] 9:D 56D:C6 [email protected] A=2J 282:? H:E9 [email protected]?4:4[ [email protected]> 96’D <[email protected]? 2D 2 >6?E66 2?5 [email protected] 7C:6?5 [email protected] >@C6 E92? `d J62CD]k^ Da

kAmqFE sC28:4 D:8?65 H:E9 E96 r9:4[email protected] qF==D 😕 7C66 286?4J E9:D DF>>6C 27E6C 96 D2:5 s2==2D [email protected]=5?’E @776C 9:> 2 [email protected]?D:[email protected]=6 😕 E96 [email protected]:@? 56DA:E6 y2=6? [email protected]?’D 56A2CEFC6 =62G:?8 E96 |2G6C:4

READ  Prvo večje povišanje cen po izpustu: dizel dražji za tri evre na rezervoar

kAm%96 |2G6C:4A:? $6AE6>36C =6DD E92? 2 H66< 27E6C E96 [email protected]<6E 492>A:@?D9:A 82>6 W$6AE]`gX — H96? [email protected]?4:4 2?5 sC28:4 [email protected] [email protected] 8:G6 2 7:?2= C6>:?56C @7 E96:C @?6\[email protected] [email protected]??64E:@? @? E96 :?E6C?2E:@?2= DE286]k^da

kAm©a_aa %96 s2==2D |@C?:?8 }6HD]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD][email protected]>^Qm52==2D?6HD][email protected] >k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Da

Copyright 2022 Agencija za vsebino Tribune.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x