Osnutek amandmaja za hitrejše in cenejše postopke v pravu industrijske lastnine

Zakon o industrijski lastnini ureja vrste pravic industrijske lastnine (patent, subsidiarni varstveni certifikat, model, blagovna znamka, geografska označba), postopke za podelitev in registracijo teh pravic ter sodno varstvo pravic.

Postopek prijave je cenejši, informacije pa hitrejše

Urad RS za intelektualno lastnino lahko za zagotavljanje pisarne sklene pogodbo z drugimi uradi in organizacijami. Nove informacijske storitve. Urad lahko na primer sklene pogodbo z Evropsko patentno organizacijo. To bo omogočilo Prijavitelji nacionalnih patentov Prijave za prejem kakovostnih informacij o tem, ali njihov izum izpolnjuje vsa merila za patentabilnost v nekaj mesecih po vložitvi prijave.

Če ima urad sklenjen dogovor, lahko to koristi tudi nekaterim prijaviteljem Znatne finančne spodbude Izdal Evropski patentni urad. Pravzaprav Evropski patentni urad prijaviteljem ponuja finančno prednost Do 80% stroškov službe za poizvedbo s pisnim mnenjem, kadar ga vloži naročnik. »To pomeni, da bodo prijavitelji plačali le 467 evrov namesto sedanjih 2336 evrov – kar velja za 400 nacionalnih patentnih prijav na leto,« pravi minister Madjas Hahn. Naslednji prijavitelji bodo upravičeni do te finančne olajšave v skladu s pravili Evropske patentne organizacije: fizične osebe (do pet nacionalnih patentnih prijav na leto na fizično osebo), Univerze in neprofitni raziskovalni inštituti (deset nacionalnih patentnih prijav vsako leto) in Mala in srednje velika podjetja.

Ponujeni so lahko tudi dodatni popusti Nacionalni prijavitelji patentov Prijava (za katero je Evropski patentni urad že izvedel umetniško iskanje) Evropska patentna prijava Mednarodna patentna prijava za isti izum ali v skladu z Evropsko patentno konvencijo.

Hitrejši in cenejši upravni izbrisni in ničnostni postopki

Zaradi spremembe določil evropske direktive se pričakujeta dva nova upravna postopka za odvzem in ničnost. Ta postopek trenutno teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, po novem pa bo potekal tudi pred Uradom za intelektualno lastnino.

READ  Premiera novega avtomobila Škoda: razkrite vse skrivnosti enyaqe

“Tako bodo stranke lahko zelo hitro in poceni pridobile izbris ali ničnost znamke. Izbris blagovne znamke je na primer možen, če se blagovna znamka ne uporablja v gospodarskem prometu. V zadnjih petih letih oz. zato je postal splošen izraz za določeno blago ali storitve. Vendar je registracija blagovne znamke najprej Če ne bo opravljena, bo razglašena za neveljavno,« pojasnjuje minister za gospodarstvo, turizem in šport Madjas Han. . Zapletenejše zadeve v zvezi s kršitvijo pravic iz znamke bo še naprej obravnavalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Skladnost s sporazumom o enotnem patentnem sodišču in Evropsko patentno konvencijo

Na novo je priložen tudi osnutek načrta Pogodba konsolidiranega sodišča za patente, je Slovenija že ratificirala. Konsolidirano sodišče za patente bo poravnalo Evropski patentni spori Z enotnim učinkom in tradicionalnim evropskim patentom se sodba uporablja v vseh državah, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju. Bo Hitreje in verjetno tudi ceneje namesto vložitve postopkov v vsaki državi posebej. Enotno sodišče za patente bo začelo delovati 1. junija 2023.

Slovensko sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani) je pristojno za nacionalne patentne spore in v vmesnem obdobju za tradicionalne evropske patente. Zato je pomembno, da opredelimo pravice, podeljene s patentom, in omejitve teh pravic, kot je opredeljeno v sporazumu UPC.

“Iz istih razlogov smo predlagali uskladitev zakona z nekaterimi določbami Evropske patentne konvencije, predvsem glede pogojev za podelitev patentov. S tem bi zagotovili enotno razlago teh pogojev in povečali pravno varnost.” je dodal minister Han.

Druge spremembe

Osnutek predloga tudi predvideva, da ob razveljavitvi evropskega patenta pri Evropskem patentnem uradu Urad RS za intelektualno lastnino razglasi evropski patent v nacionalnem registru za ničnega. Zagotavlja Večja pravna varnost.

READ  MSP in varnostna prizadevanja: priložnosti in premagovanje izzivov

Novela omogoča imetniku evropskega patenta, katerega enotni učinek ni registriran pri Evropskem patentnem uradu iz upravičenih razlogov, da vpiše evropski patent v patentni register pri Uradu za intelektualno lastnino.

Novela predvideva dodatne možnosti Olajša imetniku Nacionalni patent Za ohranitev veljavnosti patenta Po desetem letu. Novela uvaja številne spremembe, med drugim skrajšanje objektivnega roka za zahtevo za nadaljevanje po neplačilu in uvedbo enotne agencijske provizije.

Novelo je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino. Ta sprememba nadomešča določbe Direktive (EU) 2015/2436 z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ki še niso bile spremenjene z zadnjo spremembo zakona iz leta 2020. Rok za prenos teh določb Odredbe je potekel 14.1.2023.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x