Ogroženost Evrope z gozdnimi požari se zmanjšuje, požari v Sloveniji pa naraščajo | aprila

MADRID (AP) – Divji požari v Evropi so se v četrtek nekoliko umirili ob nižjih temperaturah, francoski gasilci so začeli gasiti dva velika požara, Španija je omejila požar, v katerem sta umrla dva človeka, Portugalska pa ni poročala o novih izbruhih.

Toda požar v Sloveniji, ki meji na Italijo, se je v četrtek močno razplamtel, zaradi česar so morali evakuirati tri vasi.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm$A2?:D9 7:C67:89E6CD H6C6 E24<=:?8 ?:?6 3=2K6D[ H:E9 [email protected] D2:5 [email protected] 36 6DA64:2==J [email protected] :? E96 [email protected]? v2=:4:2 C68:@?] k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^H:=57:C6D\7C2?46\7:C6D\6G24F2E:@?D\4e3e6d7a236_e“52e55ggfh_2ab6 @E55ggfh_2ab6 “[___ [email protected]=6 6G24F2E65 3642FD6 @7 E96 7:C6D 😕 $A2:?k^2m 3682? C6EFC?:?8 [email protected]>6[ 2?5 2 >2;@C 9:89H2J 😕 E96 [email protected]? +2>@C2 [email protected]:?46 [email protected]?65 27E6C [email protected] 52JD]k^ Da

kAm%6>A6C2EFC6D [email protected] c_ 568C66D r6=D:FD W`_c u29C6?96:EX 2?5 2 [email protected] 92G6 [email protected]?65 $A2:?VD H:=57:C6D E J62C]%9FCD52JVD 9:896DE E6>A6C2EFC6 😕 $A2:? H2D [email protected] [email protected] 36 bar Wh_ uX]k^Am

kAmx? uC2?46[ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^H:=57:C6D\7C2?46\7:C6D\962E\H2G6D\3f4b64232ee5hgd`32_bg`6eg5a_ffgcQm>@C6 E92? 2 H66< @7 [email protected]?5\E96\[email protected]< 32EE=:?8k^2m 282:?DE [email protected]:@FD 7=2>6D 3J >@C6 E92? A[___ 7:C67:89E6CD 2?5 FA [email protected] `_ H2E6C\[email protected]:?8 A=2?6D H2D [email protected]=J H:??:?8 @FE 282:?DE [email protected] >2;@C H:=57:C6D 😕 E96 E:?56C\5CJ A:?6 [email protected] 😕 [email protected]? uC2?46]k^ Da

kAm%96 v:[email protected]?56 C68:@?’D 7:C6 D6CG:46 D2:5 [email protected] 3=2K6D[ H9:49 925 [email protected] E96 6G24F2E:@? @7 E6?D @7 [email protected]?5D @7 [email protected]=6[ H6C6 [email protected]?E2:?65]k^ Da

[email protected] 7:C67:89E6CD 😕 uC2?46 H6C6 DE:== E2>A:?8 [email protected]? [email protected] [email protected] E92E [email protected]=5 C6:8?:E6 3=2K6D[ E96 7:C6 D6CG:46 D2:5 :E 6IA64ED [email protected] 92G6 E2>65 E96 7:C6D’ 6>36CD H:E9:? 52JD] ~77:4:2=D D2:5 E96J H:== [email protected]=J 36 23=6 [email protected] 564=2C6 E96 7:C6D [email protected]>A=6E6=J 6IE:?8F:D965 H: E9:? H66

kAm~77:4:2=D 😕 [email protected]?:2[ >62?H9:=6[ D2:5 E96 C28:?8 3=2K6 😕 E96 [email protected]? zC2D C68:@? H2D E96 3:886DE D:?46 E96 [email protected]?ECJ 3642>6 2? :?56A6?56?E ?2E:@? 😕 `hh`]k^ Da

READ  Kako gledati prenos v živo Gateshead Diamond League

kAm“%96 7:C6 😀 [email protected] ?62C :ED 6?5[” $C64<@ $6DE2?[ 9625 @7 [email protected]?:2VD 4:G:= [email protected]:@? D6CG:46[ [email protected]=5 E96 @77:4:2= $%p ?6HD 286?4J]k^ Da

kAm%96 7:C6 92D 6?8F=765 a[___ 964E2C6D W?62C=J d[___ 24C6DX 2?5 D6E @77 [email protected] @C5?2?46 =67E @G6C [email protected]> (@C=5 (2C x] |@C6 E92? `[___ 7:C67:89E6CD 92G6 366? 7:89E:?8 E96 3=2K6[ 2:565 3J E96 [email protected]?:2? 2C>J 2?5 [email protected]=:46[ 2D H6== 2D 96=:[email protected] [email protected]> pFDEC:2[ [email protected]<:2 2?5 [email protected]:2]k^ Da

kAmx? [email protected]?:2[ 2 52JD\[email protected]?8 7:C6 😕 E96 [email protected]? q=:5:?;6 ?2EFC6 A2C< [email protected]>AE65 [email protected]:E:6D [email protected] 564=2C6 2 ?2EFC2= 5:D2DE6C 3642FD6 @7 E96 52?86C :E [email protected] [email protected] 2 [email protected] [email protected]?D6CG2E:@? 2C62]k^ Da

k9C ^m

[email protected][email protected] 2== p! [email protected]:6D @? 4=:>2E6 492?86 2?5 E96 6?G:[email protected]?>6?E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^4=:>2E6\2?5\6? G:[email protected]?>6?EQm9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^4=:>2E6\2?5\6?G:[email protected]?>6?E]k^2mk^Am

Avtorske pravice 2022 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x