Nori Luka Dončić je videti neustavljiv ob zmagi Slovenije na EuroBasketu nad Nemčijo | igra

Köln, Nemčija — Dobrodošli na Eurobasketu, dvojni kolega Luka Dončić.

Najbolj odločna, neustavljiva, zmagovalna različica 23-letnega superzvezdnika Mavericksov je v torek v Lancs Areni Slovenijo popeljala do zmage z 88-80 nad nepremagano gostiteljico Nemčijo.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAmw6 E2==:65 [email protected]:?ED[ `_ [email protected]?5D 2?5 [email protected] 2DD:DED 😕 9:D >@DE 288C6DD:G6 [email protected]>2?46 D:?46 s2==2D’ [email protected]?76C6?46 7:?2=D [email protected] CF? =2DE DAC:?8]k^ Da

kAm}@ [email protected] E96 DE:?8 @7 [email protected] ?2E:@?2= E62> [email protected] 😕 E96 =2DE ?:?6 52JD — E96 D2>6 ?F>36C @7 56762ED [email protected]?:2 DF776C65 😕 [email protected]?4:4’D 7:CDE [email protected] J62CD H:E9 E96 D6?:@C DBF25 [email protected] — 76DE6C65 😕 9:D >:?5 [email protected]@FE |@?52J’D 52J @77]k^da

kAm(:E9 2 A66G65 >:?5D6E 2?5 56D:C6 [email protected] 86E [email protected] E96 A2:?E 2E 7F== [email protected][ [email protected]?4:4 5:5 :E 2== 9:D H2J [email protected] [email protected]= [email protected]?:2 @?6 H:? W(65?6D52J GD] ~=J>A:4 ?6>6D:D uC2?46X @C v6C>2?J [email protected] W(65?6D52J GD]wF?82CJX [email protected]> 62C?:?8 E96 F36C\566A 2? 5 [email protected]>A6E:E:G6 [email protected] q’D }@]` D665 :?E96

kAmx? E96 =2DE ?:?6 52JD[ v6C>2?J [email protected]>>:EE65 [email protected] @7 E96 >@DE 68C68:@FD D:?D [email protected] 2 {F<2 [email protected]?4:4 @[email protected]?6?E]k^ Da

kAm%96J 362E [email protected]?:2 3J `h [email protected]:?ED @? pF8]ag 😕 ;FDE E96 E9:C5 [email protected] @7 [email protected]?4:4’D 7:G6\J62C E6?FC6 H:E9 E96 ?2E:@?2= E62>]p?5[ [email protected] [email protected] 72F=E @7 E96:C @H?[ v6C>2?J E96? 72465 2 A66G65 [email protected]?4:4 [email protected] ?:89ED 27E6C [email protected]?:2 DF776C65 2 >2;@C [email protected]<6E FAD6E $F?52J 282:?DE [email protected]?:2 2?5 [email protected]:?2k^Am

kAmrF6 [email protected]=6\|25 [email protected]?4:4]k^ Da

kAmp7E6C D92C:?8 2 DE2CE:?8 324<[email protected] H:E9 [email protected]\[email protected]:?E 8F2C5 p=6[ [email protected] :?:E:2E65 >@DE @776?D:G6 [email protected]:@?D 62C=J :? E9:D [email protected]?2>6?E[ [email protected]?4:4 [email protected]@< @G6C AC:>2CJ 32==\92?5=:?8 5FE:6D]k^ Da

READ  Nova dacia sandero je znova izumila oblikovalske linije

kAmw6 5C:33=65 FA E96 [email protected] 2?5 [email protected] @FE A=2JD — 2?5 2E @77:4:2=D]k^Am

kAmw6 [email protected] 9:D [email protected]=56CD :[email protected] v6C>2?J’D 3:8D 2?5 DAF? [email protected]?5 E96> [email protected] =2JFAD [email protected] 2 72C >@C6 677:4:6?E @FE:?8 E92? 9:D _\[email protected]\gb\[email protected]:?E [email protected]@E:?8 ?:89E $F?52J 282:?DE [email protected]?:2]k^Am

kAmw6 [email protected] FA 2?5 367F55=65 5676?56CD H:E9 DEFEE6C DE6AD[ 5C:33=6 96D:E2E:@?D 2?5 4C27EJ D9:7ED 😕 E96 =2?6[ 7=6I:?8[ D>:=:?8 2?5 [email protected]:?8 H96? 96 AC6G2:=65]k^ Da

kAmw6 [email protected] 2 =2JFA @G6C 9:D 9625 😕 E96 7:CDE 92=7[ 72==:?8 [email protected] 9:D 324< 2?5 AF>A:?8 9:D 7:DED 2E 7:?2==J 5C2H:?8 2? 2?5\` H9:DE=6[ 2?5 9:E 2 566A DE6A324< b H:E9 [email protected] [email protected] >:?FE6D C6>2:?:?8 [email protected] 6IE6?5 [email protected]?:2’D =625 [email protected] [email protected]=6 5:8:ED]k^ Da

kAmv6C>2? [email protected]:?E 8F2C5 2?5 }qp 7C66 286?E s6??:D [email protected] EFC?65 😕 [email protected] DE625J [email protected]>2?46i `f [email protected]:?ED 2?5 `_ 2DD:DED[ A6C92AD <[email protected]:?8 E96 |2G6C:4<D 2C6 [email protected]?D:56C:?8 D:8?:?8 [email protected] 32== 92?5=6C [email protected] E96:C 7:?2= @A6? [email protected] [email protected] 2?5 86?6C2= >2?286C }:[email protected] w2CC:[email protected]?[ [email protected] [email protected]? z:55 2?5 >@DE >6>36CD @7 E96 |2G6C:4<D DE277 2C6 DFC6 [email protected] H2E49 E2A6 @7 E96 82>6[ :7 [email protected] [email protected] =:G6[ H9:=6 EC24<:?8 [email protected]?4:4 324< 😕 s2==2D]k^ Da

kAmqFE H:E9 2 3:8 =2E6 [email protected]< @? E96 F?56CD:K65 [email protected]:?E 8F2C5[ [email protected]?4:4 [email protected] [email protected] 6G6? 2 [email protected]?E:2= 7FEFC6 E62>>2E6 H2D :>>F?6 [email protected] 9:D 3F==J\32== [email protected] H:E9 2 [email protected]?46324< G:[email protected] @? E96 =:?6]k^ Da

kAm©a_aa %96 s2==2D |@C?:?8 }6HD]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD][email protected]>^Qm52==2D?6HD][email protected] >k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Da

Copyright 2022 Agencija za vsebino Tribune.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x