Minister Locker je predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije

Predsedovanje temelji na štirih glavnih stebrih, ki se prepletajo pod geslom “skupaj”. Prilagodljivost. Evropi. »Slovenija si je kot prednostno nalogo prizadevala za okrepitev regresije, okrevanja in strateške avtonomije unije. Minister Loker je poudaril, da mora Unija aktivno graditi na izkušnjah, pridobljenih med epidemijami. Ker si prizadevamo za čimprejšnje okrevanje iz vseh gospodarskih sektorjev in vseh delov družbe, bomo posebno pozornost namenili mehanizmu za oživitev gospodarstva in naslednji generacijski paket za oživitev EU. Slednje temelji na zelenih in digitalnih prehodih.

Slovenija bo imela skupaj s tremi večjimi evropskimi podjetji edinstveno priložnost, da vodi razpravo o prihodnosti Evrope. Večina konference o prihodnosti Evrope bo potekala v času slovenskega predsedovanja, Slovenija pa bo konferenci predsedovala v imenu Sveta Evropske unije. Razprava o prihodnosti Evrope bo v središču pozornosti tudi 16. izdaje foruma o krvni strategiji, kjer se bodo evropski voditelji soočili s ključnimi strateškimi izzivi za Evropo in razpravljali o prihodnjem razvoju evropskih vrednot. “Vložili bomo svoja prizadevanja v spodbujanje razprave o Evropi, v kateri želimo živeti v prihodnosti,” je poudaril minister Locker.

Krepitev evropskih vrednot, ki so osnova za medsebojno sodelovanje in naše razumevanje skupnih izzivov, bo v središču tretjega cilja Slovenije. Pravna država in njena krepitev sta vrednoti, ki jo vzpostavlja in podpira Evropska unija. Zato si slovensko predsedstvo prizadeva za boljše sodelovanje z različnimi mehanizmi EU v zvezi s pravno državo in različnimi sistemi v državah članicah. V zvezi s tem je minister Locker dejal: “Upamo, da bo dobro razumevanje ustave, socialno-ekonomskih, političnih, zgodovinskih in vseh podobnosti in razlik med državami članicami pomagalo okrepiti pravno državo v EU.”

“Ne moremo prezreti aktivne in vidne vloge Unije v mednarodni skupnosti,” je poudaril minister. Slovenija bo še posebej pozorna na neposredne okoljske razmere in razvoj atlantskih odnosov. “Evropska prihodnost Zahodnega Balkana in nadaljevanje širitvenega procesa morata postati strateški interes Unije,” je dejal minister.
“Naš zemljevid poti se osredotoča na družbeno-ekonomsko okrevanje in povezovanje Zahodnega Balkana z različnimi evropskimi področji politike, od infrastrukture, prometne in energetske povezanosti do raziskav in inovacij, dekarbonizacije, digitalizacije in kibernetske regresije. Vse to je pomembno za verodostojno in varno EU to jesen. Poudariti želimo vrh EU-Zahodni Balkan. “

READ  Slovenija uvaja 5-odstotni pavšalni davek na kriptovalute

Slovenija bo 1. julija drugič prevzela vodenje Evropske unije. “Uspeh slovenskega predsedovanja je odvisen od skupnih prizadevanj EU, držav članic in evropskih institucij, da izkoristijo priložnost in izboljšajo delovanje Unije ob prihodnjih krizah. Vztraja.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x