Kako pionirsko certificiranje Slovenije za zelena potovanja ne uspe

Shift oznaka

Slovenija je pokazala, kako lahko država trajnostno razvija svoj turistični sektor, ni pa rešila trdovratnega problema počasne hotelske dejavnosti. Brez nakupa hotelov ostaja zmožnost reševanja nujnih vprašanj trajnosti, kot so podnebne spremembe, močna.

Dawit Habtemariam

V letu 2015 je Turistična zveza Slovenije oblikovala zeleno certifikacijsko shemo za destinacije, hotele, parke in druge deležnike. Vendar pa je zaman, ko gre za problem hotelske industrije.

Spodaj Zelena destinacija Postopek certificiranja zahteva, da destinacije izpolnijo vlogo, so revidirane, poročajo, oblikujejo enoletni akcijski načrt, oblikujejo proračun in ga predložijo občinskemu svetu, je povedala izvršna direktorica Jana Abih. Lep prostorNevladna organizacija, ki sodeluje s Slovensko turistično organizacijo pri certificiranju.

Cilji vsako leto poročajo o napredku svojega programa in se ponovno ocenijo vsaka tri leta. “Resnično se morajo poglobiti v to in reči: ‘Tu mi ne gre dobro.’ To je tisto, kar moram narediti naslednje leto,” je dejal Abih.

Slovenija je bila skozi zgodovino zelena dežela. več kot 61 odstotkov površine Slovenija, obdana z gozdovi, je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Tretjina države je zaščitena z okoljem Natura 2000 Evropske unije. Turizem je leta 2014 želel svojo panogo razvijati na trajnosten način.

Namesto da bi iz nič razvila svojo, je Slovenija uporabila Zelene površine Standardno, je odobreno Globalni svet za trajnostni turizem. »Pogledali smo vsak kriterij in ga prenesli v Slovenijo,« pravi vodja raziskovalno-razvojnega projekta Slovenske turistične organizacije Maša Klemenčić. Slovenska turistična zveza vsako destinacijo označi z zlato, platinasto, srebrno ali bronasto.

Zavod za turizem je več pozornosti namenil prispevku skupnosti. Destinacije bi morale vsake tri leta anketirati lokalna, turistična in turistična podjetja. “Želimo, da naši cilji bolj razmišljajo o lokalnih skupnostih,” je dejal Abih. “Kaj imajo v resnici koristi in kaj je breme cilja.” Vsaka destinacija bi morala imeti zeleno ekipo, ki jo sestavljajo upravitelj destinacije in lokalni ponudniki javnih storitev, kot je upravljanje z vodo.

READ  Letna rast slovenskega BDP se v četrtem četrtletju upočasnjuje

Nekatera prvotna merila je težko izvesti. Sledenje ogljiku je primer. “Emisije ogljika in ogljični odtisi so še vedno problematični. Nimamo orodja, vendar moramo biti na standardu,” je dejal Klemenczyk. »Vsak cilj, ki je prejel revizijsko poročilo, je vedno imel negativno oceno pri teh dveh merilih. Ciljem ne moremo zagotoviti konkretnih orodij za merjenje. Cilji temeljijo na orodju za spremljanje ogljika, ki ga je razvila univerza Vrije Universiteit Amsterdam.

Hitro naprej do danes in 58 mest ima zeleni pečat. Zeleno oznako ima po Klemenčičevih besedah ​​35 vodilnih destinacij, ki ustvarijo 98 odstotkov prenočitev v Sloveniji. 90 odstotkov prenočitev je na certificiranih lokacijah. Zeleni načrt je presegel cilje.

Po Klemenčičevih besedah ​​manjše slovenske destinacije izkoriščajo zeleno shemo za gradnjo svoje turistične industrije. Obstajata Evropska potovalna komisija in Travel Foundation Naslanjajoč se na izkušnje Slovenije Ustvariti trajnostni okvir za razvoj turizma.

Za nameček, zmagovita destinacijska udeležba za Slovensko turistično organizacijo ni izziv. “Cilje in podjetja so bili zelo zainteresirani, še posebej Targets. Nismo imeli težav, kako jih najeti,” je dejal Abih.

Toda še vedno manjka ena pomembna skupina deležnikov: hoteli. Za sodelovanje morajo hoteli prestati postopek certificiranja zelene namestitve ali prejeti certifikat pooblaščene tretje osebe. Zeleni ključ. “Na tej stopnji je naš največji izziv privabiti več hotelov in namestitev,” je dejal Abih. Zeleno certificiranih ima po Klemenčičevih besedah ​​le 7,7 odstotka nastanitev.

Velike hotelske verige, kot je Sava Hotels and Resorts, ki ima v Sloveniji 17 hotelov, se premikajo zelo počasi. “Imamo nekaj velikih hotelov in to so težave,” je dejal Abih. Hoteli so zavezani filozofiji trajnosti, vendar se premikajo počasi, da bi dokončali celoten postopek certificiranja in potrebne nadaljnje ukrepe. To je pripisal pomanjkanju “človeških veščin”, ki ga je povzročilo pomanjkanje industrijske delovne sile.

READ  Slovenija proizvede 200 milijonov UR za ublažitev posledic energetske krize

Sava Hotels & Resorts gre korak za korakom, je povedala direktorica marketinga Ana Prabrodnik. Hoteli Park, Wrigley Balance Hotel in Hotel Histrion v verigi so si prislužili oznako Green Accommodations. Še štiri zavetišča so v postopku pridobivanja znaka Zeleni ključ, s katerim bodo lahko pridobila znak Zeleno zavetje. “V Sava Hotels & Resorts smo zelo zavezani konceptom in praksam trajnostnega razvoja,” je dejal.

Vendar hoteli na splošno ne napredujejo hitro glede vprašanj trajnosti. Večina hotelov po vsem svetu ne ukrepa glede nujnega vprašanja podnebnih sprememb, povzetek vrha o trajnostnem turizmu v Skiftu. Haixia Wang, višja podpredsednica Skift Research, je na vrhu dejala, da je manj kot 20 odstotkov hotelov po vsem svetu resno ukrepalo za zmanjšanje emisij ogljika.

Da bi pritegnili hotele, je turistična zveza sodelujočim hotelom prilepila zelene oznake. »Nobena destinacija ne more imeti zlatega ali platinastega znaka, če nima ponudnika namestitev z znakom Slovenia Green,« je dejal Klemenčić. Upamo, da lahko cilji izobražujejo in vodijo hotele k certificiranju.

“Naš naslednji korak je spodbujanje več hotelov in poslovanja na splošno,” je dejal Klemensich. »Brez njih se slovenski turizem ne more spremeniti. Oni so tisti, ki prinašajo turizem v pokrajino in realnost.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x