Je pravica do plačila prispevkov iz proračuna pravica ali privilegij?

Na pobudo Levice je parlamentarni odbor za kulturo razpravljal o postopkih ministrstva za kulturo pri podelitvi statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila socialnih prispevkov. Po besedah ​​članov poslanske skupine te niso bile izvedene v skladu s predpisi. Na seji, ki je sledila, je odbor razpravljal o izbrisu reperja Zlatka iz registra samozaposlenih.

Po več kot petih urah razprave o postopkih in zamudah pri podelitvi statusa kulturne samozaposlitve so člani odbora soglasno sprejeli predlog sklepa koalicije, v katerem ministrstvo in vlado pozivajo k zakoniti in pravočasni registraciji ter pravici do plačila prispevkov za socialno varnost. .

Parlamentarni odbor za kulturo je razpravljal o zamudah pri odločanju o samozaposlenih in črtanju Zlatka.FOTO: Miro Majcen

Levica je sklic seje zahtevala, ker je, kot je uvodoma pojasnila predsednica odbora Levica Violeta Tomić, poslabšalo položaj kulturnikov z epidemijo, zlasti med samozaposlenimi v kulturi. Po njenih besedah ​​kulturni delavci že mesece opozarjajo, da je minister za kulturo prenehal izdajati odločbe o pravici do plačila prispevkov, da je nekatere vloge zavrnil mimo mnenj strokovne komisije, nekaterim prosilcem pa podelil le prošnjo za status in ne vloga za plačilo prispevkov. . Kot je dejala, je to v neskladju s predpisom za samozaposlene, po katerem bi bilo treba hkrati obravnavati obe vlogi in s tem odločanje o njih.

Minister za kulturo Vasko Simoniti pojasnil, da ministrstvo trenutno plačuje prispevke za 2.423 samozaposlenih. Letos je prispelo 281 novih vlog za plačilo prispevkov, od tega 41 v ponovni pregled in strokovno komisijo. Kot je dejal Simoniti, je prejel premalo utemeljene predloge. Po njegovih besedah ​​je bilo 11 prosilcem odobrenih in izdanih odločb, 21 zavrnjenih, v pripravi pa je še obvestilo, da je bilo devetim primerom zavrnjena pravica do prispevkov.

READ  Val virusa se je nadaljeval v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji

Kot je poudaril Simoniti, minister odloča po posvetovanju s strokovno komisijo, vendar njegovo mnenje ni zavezujoče. “Minister ima široke pravice odločanja in se lahko sam odloči in to utemelji,” rekel je.

Zasedanje parlamentarnega odbora za kulturo prekinjeno, koalicija se je “opravičila”

Pesnik je stanje na terenu predstavil kot samostojni podjetnik Anja Golob in bobnar Enos Kugler. Prva je to opisala kot akutno situacijo, ki je posledica ukrepov ministrstva in kršitve odloka. Ministrstvo je pozvalo k preglednosti in odškodnini. Kugler je predstavil svoj primerni vpis v register, vendar brez odločbe o prispevkih, kar pomeni, da mora prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje plačevati sam.

Kot je dejal, je nepravočasnost pri izdaji odločb Tadeja Meserka iz Združenja Združenje, na katerega se posamezniki obračajo, kršitev zakona o splošnem upravnem postopku. Po njegovih besedah ​​je združenje dobilo tudi mnenje odvetnika Rajka Pirnata, ki meni, da je strokovna komisija sestavni del postopka in da bi moral minister praviloma upoštevati svoje mnenje, sicer pa mora v odločbi navesti, katera dejstva odstopajo.

Ministrstvo je Zlatka črtalo iz registra samozaposlenih v kulturi

V razpravi članov odbora je bilo poudarjeno, da ne sme biti kršitev zakona, tudi zato, ker gre za usodo posameznikov in njihovo preživetje. Člani opozicije in koalicije se niso strinjali glede tega, ali je pravica do plačila proračunskih prispevkov pravica ali privilegij. Tudi opozicijski člani so ocenili, da se je minister nad “strokovno komisijo” postavil s “samovoljnim” odločanjem o prispevkih, medtem ko so člani koalicije med drugim poudarili, da bo odločanje o prošnjah poenostavilo digitalizacija, ki jo pripravljajo na ministrstvu.

READ  Luka Dončić, sosed Preston Hollowa, pomaga pri obnovi košarkarskih igrišč v Sloveniji

Odbor pa ni potrdil predlaganih sklepov opozicije, da ministrstvo in vlada nemudoma odpravita nepravilnosti pri vodenju postopkov samozaposlitve in prošenj za pravico do plačila prispevkov ter tistim prosilcem, ki so bili naknadno povrnjeni skladi socialne varnosti izdal odločbo o prispevku. , ki so jo morali zaradi zamude poravnati sami.

“Lahko mi vzamejo papir, ne morejo pa mojega dela”

Sledila je seja o izbrisu reperja Oriole iz registra samozaposlenih, ki so ga člani koalicijskega odbora ovirali. Srečanje je zapustil tudi minister Simoniti, zato Primož Siter (Levo) je predlagal, da o tem razpravlja Kolegij predsednika DZ, ker je njegova dolžnost biti prisoten na seji.

Tomićeva je napovedala, da bo ovirano točko vključila na eno od prihodnjih sej odbora, saj je dejala, da gre za precedens. Kot je dejala, ministrstvo nima pravice odvzeti statusa in plačevanja prispevkov, razen če nekdo preseže dohodkovni prag ali če ugotovi, da samozaposlena oseba takrat ni bila rezident Republike Slovenije za davčne namene. Po njenih besedah ​​ima le sodišče pravico izreči prepoved opravljanja poklica.

Zlatko je v odločitvi, da bo ustvarjanju namenil premalo časa, obtožbo označil za laž in odvzem statusa nezakoniti. Kot je dejal, je bil aktiven državljan, njegova dejanja so bila sarkazem ali šala, resnica pa bo po njegovih besedah ​​razkrita na sodišču.

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x