Davčni strokovnjak Ivan Simič je danes v oddaljeni izjavi povedal, da bo enkratni dodatek v višini 15o evrov dodeljen študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobraževajo v okviru javnih študijskih programov velja v Sloveniji in niso bili vključeni 13. marca letos. obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Čeprav se zdi, da bodo do dodatka upravičeni le redni študenti, to še pomeni, da so tudi izredni prejemniki.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, morajo izpolniti spletni prijavni obrazec za izplačilo enotnega dodatka za študentsko solidarnost, ki je na voljo v spletni administraciji.

Spremembe so bile tudi v roku plačila. Čeprav je bilo prvotno načrtovano, da bodo študentje prejeli dodatek do 30. aprila, je bil datum prestavljen. Odškodnino je treba zdaj plačati pred 1. junijem.

Upravičeni so tudi enotni dodatek, ki bo izplačan pred 30. junijem: skrbniki, prejemniki starševskega varstva, prejemniki otroškega dodatka, prejemniki materinskega ali starševskega dodatka, prejemniki plačila delna izguba dohodka, ki ga pokriva zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prejemnike nadomestila iz 5. in 8. člena Zakona o socialni varnosti in upravičence do zakona, ki ureja vojnih veteranov in invalidov, je dejal Simič.