EU naslednje generacije: Evropska komisija odobri Romuniji 2,22,2 milijarde načrtov za oživitev in recesijo

Evropska komisija je odobrila pozitivno oceno romunskega programa za oživitev in odpornost, kar je pomemben korak naprej, da bi EU zagotovila 14 14,2 milijarde in posojila Romuniji v okviru Sklada za obnovo in izterjavo (RRF). Ta sredstva bodo omogočila izvajanje pomembnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za oživitev in recesijo Romunije. To bo imelo ključno vlogo pri močnem izhodu Romunije iz epidemije COVID-19.

RRF je ključno orodje v središču NextGeneration EU. Zagotovil bo do 800 milijard EUR (po trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Romunski projekt je del celostnega odziva EU brez primere na krizo COVID-19, ki zajema zelene in digitalne spremembe za soočanje s skupnimi evropskimi izzivi, krepitev gospodarske in socialne recesije ter ustvarjanje povezovanja enotnega trga.

Komisija je projekt Romunije ocenila na podlagi meril iz uredbe RRF. Komisija zlasti analizira, ali naložbe in reforme v romunskem načrtu podpirajo zelene in digitalne spremembe; Prispevati k učinkovitemu spopadanju z izzivi, opredeljenimi v evropskem semestru; In krepitev njegovega potenciala rasti, ustvarjanja delovnih mest ter gospodarske in družbene recesije.

Oglaševanje

Ohranjanje zelenih in digitalnih preobrazb Romunije

Komisija ocenjuje, da romunski načrt namenja 41% celotnih sredstev projekta za dejavnosti, ki podpirajo zelene spremembe. Načrt vključuje ukrepe za ustavitev proizvodnje električne energije iz premoga in lignita do leta 2032. Reforme, ki spodbujajo trajnostni promet, vključujejo cestni promet, zeleni davek, spodbudo za vozila brez emisij ter spremembo železniškega in vodnega prometa. Projekt se močno osredotoča na izboljšanje energetske učinkovitosti zasebnih in javnih stavb.

Romunska komisija za načrtovanje ocenjuje, da je 21% vseh njenih sredstev namenjenih dejavnostim, ki podpirajo digitalne spremembe. Ti vključujejo digitalizacijo javne uprave in podjetij, povezljivost, kibernetsko varnost in izboljšanje digitalnih zmogljivosti ter oblikovanje integriranega sistema e-zdravja in telemedicine. Ukrepi v podporo digitalizaciji izobraževanja naj bi prispevali k krepitvi zmogljivosti učencev in učiteljev, okrepili pa se bodo z ukrepi za posodobitev šolskih laboratorijev in oblikovanje pametnih laboratorijev. Sodelovanje v večnacionalnem programu je načrtovano kot vodilni projekt skupnega evropskega interesa v mikroelektroniki (IPCEI).

READ  Ministri za zunanje zadeve Hrvaške, Italije in Slovenije sprejmejo skupno izjavo

Oglaševanje

Krepitev gospodarske in socialne recesije v Romuniji

Romunija meni, da načrt vključuje obsežne reforme vzajemne krepitve in naložbe, ki prispevajo k učinkovitemu reševanju vseh gospodarskih in socialnih izzivov, omenjenih v priporočilih za posamezne države, naslovljenih na Romunijo.

Izvajanje socialnih in izobraževalnih reform ter naložb naj bi odpravilo dolgoročne učinke in strukturne pomanjkljivosti. Program predvideva ukrepe za krepitev javne uprave, vključno s krepitvijo delovanja sodstva in bojem proti korupciji. To vključuje ukrepe za podporo zasebnim naložbam, zlasti za MSP, in izboljšanje poslovnega okolja z zmanjšanjem upravnega bremena za podjetja. Reforme programa na področju izobraževanja in zaposlovanja naj bi podprle močan trg dela, ki spodbuja rast. Primarne reforme naložb v strukturo premoga in razogljičenje prometa ter spodbujanje zelene in digitalne preobrazbe naj bi povečale konkurenčnost in celotno gospodarstvo naredilo bolj trajnostno. Socialna zaostalost bi se morala izboljšati zaradi izobraževalnih reform in naložb, vključenih v načrt. Imeti kvalificirano delovno silo in zmanjšati osnovnošolsko izobraževanje bi moralo povečati odpornost gospodarstva na prihodnje šoke in prilagoditi prebivalstvo spreminjajočim se gospodarskim sistemom.

Podpora primarnim naložbenim in načrtom reform

Romunski načrt predlaga načrte za vsako od sedmih primarnih regij EU. To so posebni naložbeni projekti, ki bodo ustvarili nova delovna mesta in rast, skupna vsem državam članicam, ter obravnavali vprašanja, ki zahtevajo zeleno in digitalno preobrazbo. Romunski projekt na primer vključuje ustvarjanje varne vladne infrastrukture za računalništvo v oblaku za spodbujanje delovanja spletnih mest javne uprave in podatkovnih storitev, sprejem digitalnih javnih storitev za državljane in organizacije ter uporabo elektronskih osebnih izkaznic. 8,5 milijona državljanov.

Ocena je tudi pokazala, da vse dejavnosti, vključene v načrt, ne bi bistveno vplivale na okolje v skladu z zahtevami, določenimi v uredbi RRF.

READ  Če želi Drakeford ustaviti svobodo, morajo njegovi argumenti obravnavati dejstva

Regulativni organi, ki jih je ustanovila Romunija, veljajo za zadostne za zaščito finančnih interesov Unije. Program ponuja ustrezne informacije o tem, kako lahko nacionalni organi preprečijo, odkrijejo in odpravijo korupcijo, goljufije in konflikte, povezane z uporabo sredstev.

Predsednica Ursula van der Leyen je dejala: “Z veseljem objavljam, da je Evropska komisija odobrila romunski program za oživitev in recesijo v višini 2,29,2 milijarde EUR. V prihodnjih letih vam bomo stali ob strani in zagotovili, da bodo ambiciozne naložbe in reforme, omenjene v načrt je v celoti izveden. “

Valdis Domprovsky, podpredsednik za gospodarstvo, ki dela za ljudi, je dejal: »Danes smo potrdili načrt okrevanja Romunije po krizi, da bi bil močan in pospešil gospodarsko rast. Ukrepi za postopno opustitev proizvodnje električne energije iz premoga in lignita bodo Romuniji pomagali razbremeniti, da bi povečali konkurenčnost in naredili gospodarstvo bolj stabilno. To bo spodbujalo trajnostni promet in izboljšalo energetsko učinkovitost javnih in zasebnih stavb. Pozdravljamo osredotočenost na digitalizacijo povezljivosti in kibernetske varnosti ter javne uprave, zdravstva in izobraževanja ter s tem krepitev razvoja digitalnih zmogljivosti. Romunija bi morala spodbujati rast z izvajanjem socialnih in izobraževalnih reform, podprtih z naložbami, z močnim poslovnim okoljem in manj birokracijami-odpravljanjem nekaterih dolgotrajnih strukturnih težav.

Gospodarski komisar Paulo Gentiloni je dejal: „Z današnjo zeleno lučjo Komisije za oživitev in recesijo Romunije država dela pomemben korak k uspešnejši, konkurenčnejši in trajnostni prihodnosti, tako v smislu zneska sredstev, ki jih Romunija prejema kot ambicioznih. Evropska komisija bo podpirala romunske oblasti pri njihovih prizadevanjih, da izpolnijo te obljube, ki bodo, če bodo uspešno izvedene, romunskim državljanom in podjetjem zelo koristile.

Naslednji koraki

READ  Slovenski Salas načrtuje v letu 2021 8,8 milijona evrov čistega dobička

14,2 milijarde evrov Romuniji v okviru RRF in. Komisija je danes predlagala odločitev o posojilih v višini 14,9 milijard Rs. Svet ima praviloma štiri tedne časa, da odobri predlog Komisije.

Če bi Svet odobril projekt, bi Romunija lahko zagotovila 3,3,6 milijarde predfinanciranja. To je 13% celotnega zneska, dodeljenega Romuniji.

Komisija bo odobrila dodatne razdelitve na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev iz načrta za oživitev gospodarstva in recesije, ki odražajo napredek pri izvajanju naložb in reform.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Evropska komisija odobri romunski načrt za oživitev in odpornost 29,2 milijarde EUR

Informativni seznam o načrtu za oživitev in prilagodljivost Romunije

Predlog za izvajanje sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za oživitev gospodarstva in recesije v Romuniji

Povezava z načrtom za izvajanje sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za oživitev in recesijo za Romunijo

Delovni dokument zaposlenih, ki vsebuje predlog za izvedbo sklepa sveta

Okrevanje in recesija: Vprašanja in odgovori

Okrevanje in regresija

Nadzor obnovitvenih in regresijskih zmogljivosti

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x