Državni zbor je že drugič potrdil vladno novelo zakona o RTV Slovenija

Glavni cilj novega zakona je zagotoviti popolno organizacijsko in programsko avtonomijo RTV Slovenija ter zaščititi njeno tiskovno avtonomijo in uredniško svobodo.

RTV Slovenija je kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena dolžna izpolnjevati svoje zakonito poslanstvo, ki temelji na ustavno varovani svobodi izražanja oziroma pravici do javnega obveščanja, ki je pomembno za demokracijo in s tem obstoj države. .

Med glavnimi rešitvami omenjeni zakon, ki ga je vlada vložila v državni zbor, predvideva novo ureditev vodenja, upravljanja in nadzora javnega podjetja RTV Slovenija. Namesto dosedanjih načrtovalskih in nadzornih svetov uvaja enoten upravni in nadzorni svet, Svet RTV Slovenija, ki bo sestavljen iz 17 članov, pri imenovanju katerih bodo imeli odločilno vlogo civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija. S tem bo popolnoma odpravljen vpliv strankarske politike pri sestavi najvišjega organa upravljanja in nadzora, saj državni zbor v primerjavi s sedanjo ureditvijo nima pristojnosti imenovanja članov.

Zakon uvaja finančno komisijo kot posvetovalno telo Sveta RTV Slovenija. Uveden je štiričlanski upravni odbor, ki nadomešča generalnega direktorja, kar je primernejši model upravljanja glede na tehnološke spremembe in obstoječe medijsko-komunikacijsko okolje. Obstoječim direktorjem radia in televizije se pridružuje direktor digitalnih vsebin, kar bo omogočilo bolj pravičen in pravočasen položaj delovanja novih medijev.

Državni zbor je predlog zakona obravnaval in sprejel na 11. izredni seji dne 14. julija 2022 po nujnem postopku, da bi preprečil nepopravljive posledice za delovanje države. S stališča vlade sedanji režim dopušča državni oziroma politični nadzor nad dvema nosilnima organizacijama RTV Slovenija, s čimer je možno ovirati ustavno zajamčeno svobodo izražanja RTV Slovenija.

Vpliv strankarske politike na RTV Slovenija je imel za RTV Slovenija številne negativne posledice, ki se trenutno odražajo v slabšanju njene javne podobe in medijske komunikacije, slabšanju programske kakovosti ter upadanju profesionalne kakovosti, kar pomeni, da RTV Slovenija ugotavlja. težko izpolnjuje svojo javno funkcijo, poslanstvo in vlogo.

READ  Petra Kvitova proti Polona Hercog Predogled, iz oči v oči in napoved

Iz teh razlogov je nujna čimprejšnja uveljavitev zakona, vključno z odvzemom mandatov članom programskega in nadzornega sveta, mandatom komisij, ki so pri njih ter mandata generalnemu direktorju. , TV direktor in radijski direktor. Ohranjanje odlokov, potrjenih s strani vladajočega načela v državnem zboru, bi popolnoma izničilo glavni namen zakona, ki bi bil odprava političnega nadzora nad organi upravljanja, vodenja in nadzora RTV Slovenija.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x