Delo in življenje v Sloveniji po brexitu: nova pravila za državljane Združenega kraljestva

Zapisala Tarja Miklavic, partner – Slovenija

Po izteku prehodnega obdobja za brexit 31. decembra 2020 za britanske priseljence, ki želijo živeti in delati v Sloveniji, velja nov režim priseljevanja in gibanja. Vsebuje te smernice Q in A.

1. Vodnik

1.1 Ali obstajajo smernice glede statusa prebivališča in delovnega dovoljenja za državljane Združenega kraljestva od 1. januarja 2021 in kakšni dokazi so potrebni sedanjim prebivalcem, da ohranijo svoj status?

Ne

Kolikor nam je znano, se spreminjajo zakon o tujcih in zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bodo obravnavali nekatera od teh vprašanj.

Sprememba zakona o tujcih (nadaljevanje) izvaja del odstopne pogodbe, ki ureja pravice do prebivanja in izdajo dokumentov o prebivanju za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ki ob koncu vmesnega obdobja zakonito prebivajo v Sloveniji. Obdobje, tj. 31. decembra 2020 in želi po vmesnem obdobju še naprej živeti v Sloveniji.

2. Poslovna potovanja

2.1 Ali zaposleni v Združenem kraljestvu potrebujejo poslovno vizo od 1. januarja 2021?

Slovenska priseljevalna politika temelji na priseljenski politiki EU. Če je za vstop v EU državljanom Združenega kraljestva potreben vizum EU, bo to potrebno tudi v Sloveniji. Trenutno ne poznamo nobene zakonodaje, ki bi zahtevala vizum za državljane Združenega kraljestva za vstop v Slovenijo po 1. januarju 2021.

2.2 Kateri dokumenti so potrebni za službeno potovanje od 1. januarja 2021?

Veljaven potni list.

2.3 Ali državljani Združenega kraljestva brez pogodbe potrebujejo dodatno dovoljenje za delo na službenih potovanjih od 1. januarja 2021?

Če državljan Združenega kraljestva dela v Sloveniji, bo potrebno ustrezno dovoljenje (eno dovoljenje ali modra karta EU), razen če bo glede tega dosežen zelo ugoden dogovor. Dovoljenje ni potrebno, če se državljan Združenega kraljestva udeleži poslovnih srečanj v Sloveniji (bodisi zaradi zaslužka bodisi zaradi prodaje ali neposrednih storitev) največ 90 dni v šestmesečnem obdobju, izračunanem od datuma prvega vstopa v Slovenijo.

READ  Adar Poonawalla I Adar Poonawalla za študente, ki jih prizadenejo izolirani stroški v tujini, nameni 10 milijonov rupij

3. Zaposlitev in prebivanje

3.1 Ali državljani Združenega kraljestva potrebujejo dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji od 1. januarja 2021?

Državljan Združenega kraljestva bo za delo in bivanje v Sloveniji potreboval ustrezno dovoljenje (eno dovoljenje ali modri karton EU), razen če državljan Združenega kraljestva ne more zaupati izvzetjem po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in tujcih.

 • Tuji državljani z dovoljenjem za začasno prebivanje, ko se družina združi s Slovenci;
 • Tuji državljani z dovoljenjem za stalno prebivanje;
 • Tujci, ki se udeležijo poslovnih sestankov ali vzpostavijo poslovne stike, ki ne presegajo 90 dni v obdobju šestih mesecev, se izračunajo od datuma prvega vstopa v državo.

3.2 Če je delovno dovoljenje potrebno po 1. januarju 2021, ali katera določba velja za zaposlovanje državljanov tretjih držav?

Da, vlada lahko določi letno dodelitev v skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in tujcih. Dodelitev za leto 2021 trenutno ni določena.

3.3 Če se delovno dovoljenje zahteva od 1. januarja 2021, kakšna vrsta dovoljenja se običajno izda?

Kakovostna posebna vrsta visoko usposobljenega osebja;

 • Napoteno osebje;
 • Usposabljanje;
 • Ponudniki osebnih storitev;
 • Predstavniki zasebnih podjetnikov ali odvetniških pisarn;
 • Sezonski zaposleni (več kot 90-dnevno sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu).

3.4 Če je dovoljenje za delo ali prebivanje potrebno od 1. januarja 2021, kako dolg je postopek?

Postopek za enotno dovoljenje ali modro karto EU traja do dva meseca od datuma oddaje popolne vloge. Da je prijava popolna, je treba vlogi priložiti vse ustrezne dokumente (dokazila o odsotnosti kazenske evidence, ustreznem zdravstvenem zavarovanju in ustreznih življenjskih pogojih med bivanjem v državi, izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, fotografskem delavcu, dokazilo o ustrezni izobrazbi itd.).

Ustrezen čas za pripravo teh dokumentov mora biti dejavnik načrtov zaposlovanja.

READ  Slovenija odobri mandat NIS2 za pomembno vlogo pri krepitvi kibernetske varnosti EU

3.5 Če potrebujete dovoljenje za delo in prebivanje od 1. januarja 2021, katero državno takso je treba plačati?

Državna taksa za posamezno dovoljenje znaša 74 74,50 (4,450 na prošnjo in 70 70 na dovoljenje). Poleg tega morate za izdajo prebivališča plačati 12 JPY.

4. OBMEJNI DELAVCI

4.1 Katere metode veljajo za mejne delavce iz Združenega kraljestva, ki delajo v Sloveniji, vendar prebivajo v drugi državi od 1. januarja 2021?

Do 1. januarja 2021 bodo za državljane Združenega kraljestva veljala ustrezna slovenska pravila, ki urejajo delo državljanov tretjih držav. Obmejni delavci bodo obravnavani tudi kot delavci iz tretjih držav, zato bo potrebno ustrezno dovoljenje za delo v Sloveniji.

5. Stalno prebivališče

5.1 Od katerega datuma so državljani tretjih držav upravičeni do prijave za stalno prebivališče?

Zakonsko prebivališče (prebivališče) v Sloveniji najmanj pet zaporednih let na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali po potrditvi vložene vloge za dovoljenje za prebivanje ali poznejše dovoljenje za začasno prebivanje, ob upoštevanju nadaljnjih pogojev.

Pogoj neprekinjenega bivanja je izpolnjen, če ni krajši od šestih zaporednih mesecev, če ne več kot deset mesecev skupaj.

V posebnih primerih lahko pridobite stalno prebivališče (pod določenimi pogoji), preden zakonito prebivate v Sloveniji pet zaporednih let.

6. Zaščita stanovanjskih in delovnih razmer

6.1 Kakšne ukrepe lahko zdaj državljani Združenega kraljestva sprejmejo za zaščito svojega prebivališča in dela?

Trenutno (če ni posebnih pravil o nepredvidljivih dogodkih):

 • Čim prej vložite prošnjo za prijavo začasnega prebivališča (ob upoštevanju nadaljnjih pogojev in utemeljenih razlogov);
 • Vložite prošnjo za prijavo stalnega prebivališča (če so izpolnjeni pogoji za prijavo);
 • Zbrati dokumente za združitev družine z EU ali Slovenci, če so vpleteni;
 • Prošnja za slovensko državljanstvo, če so izpolnjeni pogoji.
READ  Višje cene hrane, a marsikaj se je tudi pocenilo

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x