“Če ne bo aktiviran 37.a člen zakona o obrambi, bomo povečali število pripadnikov slovenskih oboroženih sil na meji zahvaljujoč 37. členu zakona,” je rekel Hojs na tiskovni konferenci.

Ta članek navaja, da lahko slovenske oborožene sile sodelujejo s policijo za širšo zaščito državne meje na nacionalnem ozemlju v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Vendar pa vojakov policija ne pooblašča za izvajanje teh nalog.

Po Hojsovih besedah ​​sta tudi s predsednikom republike in glavnim poveljnikom obrambnih sil Borut Pahor in obrambni ministri Avtor Matthew Tonin v sredo v zvezi s tem opravil kratko razpravo. Med obiskom mejnega območja Kolpe so se vsi trije zavzeli za podelitev izrednih pooblastil vojski na južni meji.

Vprašanja o aktiviranju 37. bis člena še ni rešeno, je na tiskovni konferenci potrdil vladni govornik. Jelko Kacin. Predlog ni dobil potrebne dvotretjinske večine navzočih pri Odboru za nacionalno obrambo. Vendar o tem niso razpravljali med zasedanjem parlamenta.