12. maja obeležujemo mednarodni dan zdravstvenega varstva rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je leto 2020 razglasila za Mednarodno leto zdravstvenega varstva rastlin, potem ko so razglasili prvi mednarodni dan zdravstvenega varstva rastlin, da bi dvignili ozaveščenost o pomenu zdravstvenega varstva rastlin. Zdrave rastline so pomemben pogoj za življenje, delovanje ekosistemov in zagotavljanje ustrezne in varne hrane. Bolezni in rastlinski škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in povečujejo njene stroške. Trajnostno zdravje rastlin ščiti okolje, rastline in biotsko raznovrstnost, blaži posledice podnebnih sprememb in pomaga zmanjševati globalno lakoto, podhranjenost in revščino. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ocenjuje, da se zaradi bolezni in škodljivcev vsako leto izgubi do 40 odstotkov svetovnih pridelkov. Na milijone ljudi torej trpi zaradi neustrezne hrane in izgube, močno pa je prizadeto tudi kmetijstvo, ki je glavni vir dohodka na podeželju revnih držav.

Podnebne spremembe, vpliv človeka na okolje, spremenjeni ekosistemi in zmanjšana biotska raznovrstnost ustvarjajo nova območja za preživetje žuželk. Bolezni in škodljivci se širijo tudi na nova območja zaradi znatne rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj, ki se je v zadnjem desetletju potrojila. EU je na tem področju sprejela stroge zakone, ki prepovedujejo uvoz rastlin, semen, cvetja, lesne embalaže in drugih rastlinskih proizvodov brez sanitarnega certifikata rastlin, s čimer ogrožajo prenos škodljivcev na druge rastline. Zdravstveno zdravje rastlin v EU. V ročni prtljagi lahko brez fitosanitarnega certifikata prinesete samo banane, kokosove orehe, hruške, ananas in durian. Zaščita rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci je učinkovitejša od izvajanja ukrepov za njihovo izkoreninjenje, saj slednje zahteva več truda, časa in denarja.

Najbolj ogrožene vrste rastlin imenujemo izolirani škodljivi rastlinski organizmi, ki so praviloma tuje vrste in lahko povzročijo veliko škodo gospodarstvu, skupnosti in okolju na območjih, kjer jih prej ni bilo. Zgodnje odkrivanje izoliranih škodljivih rastlinskih organizmov ter novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev je pomembno za hitro in učinkovito ukrepanje ter takojšnje uničenje v primeru njihovega pojava ali izbruha. V EU že obstajajo naslednji izolirani škodljivi rastlinski organizmi, ki jih v Sloveniji še niso identificirali, pri nas pa ogrožajo rastline: azijski dolgorogi hrošč in citrusov dolgorog, Xylella fasciidosa in Parsapelenchus xylophilus (bor drevesna ogorčica). V rastlinjakih in sadikih v Sloveniji so našli nevaren virus paradižnika brown rugose fruit, zato bodite previdni pri nakupu sadilnega materiala. Spremljanje, spremljanje in napovedovanje pojavljanja določenih bolezni in škodljivcev v kmetijstvu na podlagi meteoroloških, bioloških in drugih podatkov je eno ključnih orodij za obvladovanje širjenja drugih bolezni in škodljivcev, ki so lahko prizadeti. Kakovost in količina pridelkov. Takšne napovedi bolezni in škodljivcev izvajajo strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki ugotavljajo stopnjo nevarnosti na vrtovih in pridelkih ter z napovedmi opozorijo proizvajalce oziroma lastnike rastlin. Številni specialisti v Sloveniji delajo za natančno diagnosticiranje bolezni ali škodljivca. Laboratorijske preiskave izvajajo v uradnih laboratorijih s sodobnimi analitskimi metodami.

READ  Letalska družba Easyjet začasno leti med mestoma Brnik in London

Bolezni in škodljivci se lahko širijo preko sadja, zelenjave, lončnic, sadik, dedičev, substratov, semen za setev, rezanih rastlin, vej, zrn, lesa in drugih delov rastlin. Zlasti rastline in rastlinski proizvodi iz držav zunaj EU, ki jih je mogoče poslati po pošti ali prenesti v osebno prtljago potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin v EU. Zato EU prepoveduje vstop v Unijo sadja, zelenjave, rezanih rastlin ter seveda sadik in delov rastlin brez fitosanitarnega certifikata.

V Sloveniji že vrsto let spremlja zdravstveno stanje rastlin v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo za varno hrano, živinorejo in varstvo rastlin ter akreditiranimi organizacijami. Nadzira tudi izmenjavo in uvoz rastlin in rastlinskih proizvodov ter sprejema ukrepe za izkoreninjenje ali zatiranje nevarnih bolezni in škodljivcev.

Pomagajte ohraniti naše rastline varne, zato:

  • Ko greste v tujino, domov ne prinašajte rastlin, semen, sadja, zelenjave ali cvetja, saj lahko vsebujejo rastlinske bolezni in škodljivce!
  • Če med delom na domačem vrtu, sadovnjaku, vinogradu itd. opazite znake bolezni ali škodljivih rastlinskih organizmov, nemudoma prijavite vse izolirane škodljive rastlinske organizme Upravi za varnost hrane, živinorejo in varstvo rastlin ter odobreno tehnološko upravo. Podjetja.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x